Uit promotieonderzoek van Petra Voorham aan het LUMC blijkt dat plasklachten vaak gepaard gaan met ontlastingsproblemen en problemen op het gebied van het seksueel functioneren.

Uit promotieonderzoek van Petra Voorham aan het LUMC blijkt dat plasklachten vaak gepaard gaan met ontlastingsproblemen en problemen op het gebied van het seksueel functioneren.

Voorham bepleit daarom in haar proefschrift dat een arts zich eerst een totaalbeeld moet vormen van de klachten van de patiënt en dan een totaalbehandelplan moet opstellen. De samenwerking tussen disciplines als urologie, seksuologie, chirurgie en bekkenfysiotherapie is van groot belang voor de patiënt. Die wordt daardoor beter begeleid en heeft minder kans van de ene operatie in de andere te rollen. Haar onderzoek in LUMC biedt voor het eerst een basis voor de wetenschappelijke onderbouwing van de behandeling van deze klachten. Binnen het onderzoek zijn diverse handvatten ontwikkeld voor diagnose en behandeling, waarvoor inmiddels internationale belangstelling bestaat.

Van de 238 bekkenbodempatiënten in het LUMC bleek dat 32 procent van de vrouwen en veertien procent van de mannen slachtoffer was van seksueel misbruik. Het is nodig voldoende vertrouwen bij de patiënt te wekken, zodat een goed beeld kan ontstaan van de seksuele problemen en eventueel seksueel misbruik in de voorgeschiedenis. Voorham leidt hieruit af dat de communicatie tussen specialist en patiënt tijdens het afnemen van de vragenlijst essentieel is. Ze is als eerste bekkenfysiotherapeut in Nederland gepromoveerd.

(bron: LUMC)