Eerdere studies gaven aan dat postnatale depressie kan leiden tot sterk verminderde en sterk toegenomen groei van jonge kinderen, vooral in armere landen. Verstoord voedingsgedrag van depressieve moeders zou hier een rol kunnen spelen.

Grote V, Vik T, von Kries R et al (European Childhood Obesity Trial Study Group). BMC Pediatrics 2010; 10:14
Open Access artikel,vrij toegankelijk via Biomed Central

Eerdere studies gaven aan dat postnatale depressie kan leiden tot sterk verminderde en sterk toegenomen groei van jonge kinderen, vooral in armere landen. Verstoord voedingsgedrag van depressieve moeders
zou hier een rol kunnen spelen. Deze prospectieve Europese studie (Duitsland, België, Italië, Polen, Spanje) onderzocht of postnatale depressie een risicofactor is voor achterblijvende groei of overgewicht bij jonge kinderen. Uit de originele studie van 1.678 moeders en kinderen (eenlingen, mediane leeftijd 14 dagen) werden alle 929 moeder-kind paren geïncludeerd die na 24 maanden nog deelnamen. De moeders werden geclassificeerd als wel of niet depressief, gebaseerd op depressie­vragenlijsten 2, 3 and 6 maanden na de geboorte. Bij de kinderen werden gewicht, lengte, triceps en subcapulaire huidplooidikte gemeten.

De belangrijkste uitkomsten waren Body Mass Index (BMI) en gewicht-voor-lengte bij de leeftijd van twee jaar, uitgedrukt in gecorrigeerde Z-scores volgens een WHO-protocol. Zo kon het relatieve gewicht worden vast­gesteld: van onder- tot overgewicht. Tijdens de inclusie 14 dagen postpartum waren de Z-scores voor gewicht-voor-lengte van de kinderen van depressieve moeders significant lager dan bij de overige kinderen, maar niet meer na 24 maanden. Bovendien waren er na 24 maanden geen verschillen in BMI en andere uitkomstmaten van de kinderen van depressieve of de andere moeders, ook niet als gecorrigeerd werd voor
vele mogelijke invloeden.

De onderzoekers concludeerden dat in rijkere landen postnatale depressie geen belangrijke effecten had op de groei van de jonge kinderen.