Het proefschrift van Durk Berks beschrijft hoe vrouwen, na cardiometabool gecompliceerde zwangerschappen, hun levensstijl kunnen aanpassen. Vrouwen met een voorgeschiedenis van een cardiometabool gecompliceerde zwangerschap hebben namelijk een verhoogd risico op vergelijkbare ziekten later in hun leven. Daarom moet in de fase van de zwangerschap waarbij dit ontdekt wordt meteen geïnvesteerd worden in een primaire leefstijl interventie. Het doormaken van een gecompliceerde zwangerschap zou een ‘window of opportunity’ kunnen zijn, waarin vrouwen met deze complicaties open staan voor leefstijl-aanpassingen.

 

Het proefschrift is opgedeeld in vier delen. In deel één wordt beschreven hoe het ontwikkelen en evalueren van een postpartum programma, voor het beoordelen van cardiovasculaire gezondheid en begeleiden van leefstijl aanpassingen, tot stand is gekomen. Dit programma heeft als doel om het risico op toekomstige cardiometabole ziekten te verlagen. Deel twee beschrijft de bevindingen die bijdragen aan het inschatten van de cardiovasculaire gezondheid na een gecompliceerde zwangerschap. Hieruit bleek onder andere dat elke dag dat een vrouw met preeclampsie langer zwanger blijft, het langer duurt om te herstellen van de hypertensie. Ook wordt geconcludeerd dat alleen antifosfolipide antistoffen geassocieerd zijn met (ernstige) preeclampsie.

 

Deel drie beschrijft de ontwikkeling en de evaluatie van een leefstijl interventie programma. Hieruit bleek dat vrouwen, ondanks het voornemen om postpartum een gezonde leefstijl aan te nemen, over het algemeen deze voornemens niet volbrachten. Motiverende factoren waren onder andere het verbeteren van hun gezondheid en een rolmodel zijn voor hun kinderen. Remmende factoren waren gebrek aan kennis, langzaam herstel postpartum en gebrek aan professionele ondersteuning. Tot slot wordt de Pro-Active studie beschreven. Dit is een specifieke pre-post gecontroleerde studie voor het testen van de haalbaarheid en effectiviteit van een postpartum leefstijl interventie na een gecompliceerde zwangerschap. De resultaten ondersteunen de haalbaarheid en effectiviteit van een postpartum leefstijl interventie. Het aantal vrouwen dat tot het einde bij de interventie betrokken bleef, was 2 keer zo hoog in vergelijking met andere primaire leefstijl interventie programma’s. Een laatste conclusie in het proefschrift is dat gerandomiseerde, gecontroleerde studies, met een langere follow-up dan de beschreven studie, nodig zijn om de bevindingen te bevestigen. Dit geldt met name voor de houdbaarheid van het effect van leefstijl interventie.

 

Directe link naar het volledige proefschrift op Kennispoort Verloskunde.
LET OP: U moet eerst inloggen om de PDF’s van de proefschriften te kunnen downloaden.