Pereboom MTR, Manniën J, Rours GIJG et al. Chlamydia trachomatis infection during pregnancy: Knowledge, test practices, and attitudes of Dutch midwives. Scand J Infect Dis 2014;46:107–113
Directe link naar de samenvatting van het artikel.

Een chlamydia trachomatis infectie tijdens de zwangerschap kan leiden tot slechte zwangerschapsuitkomsten. De Nederlandse Gezondheidsraad beveelt aan om chlamydiascreening bij zwangere vrouwen op indicatie uit te voeren. Risicofactoren zijn onder andere: jonger dan 25 jaar, Surinaamse of Antilliaanse afkomst en promiscuïteit. Voor 80% van de zwangere vrouwen start de prenatale zorg in de verloskundige praktijk. Dat betekent dat de risicoselectie voor chlamydia vooral door verloskundigen wordt gedaan. Dit dwarsdoorsnede onderzoek onder alle Nederlandse eerstelijns verloskundige praktijken (n=518) beschrijft kennis, toepassing en attitude van verloskundigen ten opzichte van chlamydia screening. Tussen september en november 2011 vulde van 331 (63,9%) verloskundige praktijken een verloskundige de vragenlijst in.

Bijna een kwart van de respondenten staat positief tegenover screening van alle zwangere vrouwen op chlamydia. Verloskundigen hebben voldoende kennis over de symptomen van chlamydia-infectie: de mediane score is 6, op een lijst van 7 juist/onjuist vragen. Zij hebben echter onvoldoende kennis over zwangerschaps- en neonatale uitkomsten (mediane score 4 bij 8 vragen). In totaal 239 (72,2%) verloskundigen geven aan wel eens te testen op chlamydia. De belangrijkste indicaties zijn ‘op verzoek van de zwangere’ (96,2%), ‘symptomen van infectie’ (89,1%) en ‘risicovol gedrag’ (59,3%), terwijl de risicofactoren leeftijd en afkomst nauwelijks als indicatie worden genoemd (7,3%). De meeste verloskundigen (94,8%) vragen bij alle zwangere vrouwen naar SOA’s in de anamnese, maar slechts 2,7% vraagt of de vrouw in de voorgaande twaalf maanden meerdere seksuele partners had.

Verloskundigen vinden het moeilijk om dit te vragen. Chlamydia infectie verloopt vaak zonder symptomen. Daarom leidt deze aanpak mogelijk tot te weinig diagnostiek met als gevolg onderbehandeling tijdens de zwangerschap. De auteurs bevelen aan om verloskundigen bij te scholen over chlamydia tijdens de zwangerschap en de mogelijke complicaties daarvan.