Zwangeren met pre-eclampsie en/of HELLP (Hemolysis Elevated Liverenzymes Low Platelets) in de vorige zwangerschap hebben een herhalingsrisico: 0-31% op pre-eclampsie en 3-7% op HELLP.

Delahaije DHJ, Bruinse HW, van der Post JAM ea. Cost-effective ness of recurrence risk guided care versus care as usual in women who sufferd from early-onset preeclampsia including HELLP syndrome in their previous pregnancy (the PreCare study). Study protocol.
BMC Pregnancy and Childbirth 2010, 10:60.
Directe link naar de gratis full text versie van deze Open Access-publicatie.

Zwangeren met pre-eclampsie en/of HELLP (Hemolysis Elevated Liverenzymes Low Platelets) in de vorige zwangerschap hebben een herhalingsrisico: 0–31% op pre-eclampsie en 3–7% op HELLP. Maar voor de meeste van deze zwangeren verloopt de volgende zwangerschap ongecompliceerd.

De PreCare studie, waarvan hier de opzet beschreven wordt, gaat een eerder ontwikkeld predictiemodel gebruiken en valideren. Het predictiemodel geeft, bij gebruik in de dagelijkse praktijk, een schatting van het individuele herhalingsrisico van de zwangere. De PreCare studie heeft als tweede doel de kosten-effectiviteit van extra zorg versus normale zorg tijdens de huidige zwangerschap te onderzoeken.

In dertien ziekenhuizen wordt een zogeheten ‘before-after studie’ uitgevoerd. De groepen die vergeleken worden zijn een groep die, retrospectief, (intensief) begeleid werd volgens lokaal protocol voor pre-eclampsie/HELLP in de vorige zwangerschap (de before-groep). En een prospectieve groep, waarvan alleen diegenen met een individueel ingeschat verhoogd risico de intensieve begeleiding krijgen (‘after’-groep). In deze groep krijgen vrouwen met een als normaal ingeschat risico de standaard zwangerschapsbegeleiding. De primaire uitkomstmaat is het vóórkomen van herhaalde pre-eclampsie/HELLP in de groep die standaard begeleiding kreeg. De kosteneffectiviteit voor en na invoering van het predictiemodel wordt berekend. Daarbij wordt de uitkomst voor zowel moeder als kind gebruikt.

De resultaten van de studie kunnen vertaald worden in nieuwe aanbevelingen voor de NVOG-richtlijn hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap.