Dit onderzoek sluit aan bij Milleniumdoel 4 en 5: een gezond kind en moeder. Tien tot vijftien procent van de maternale sterfte wordt veroorzaakt door hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap, waarvan vijf tot tien procent geassocieerd is met (pre)-eclampsie.

von Dadelszen P, Payne B, Li J,et al for the PIERS Study Group. Prediction of adverse maternal outcomes in pre-eclampsia: development and validation of the fullPIERS model
Lancet 2011; 377: 219–27
Directe link naar de samenvatting in The Lancet

Dit onderzoek sluit goed aan op de de twee HYPITAT-onderzoeken. HYPITAT-I is afgerond en II loopt nog. Meer info op de website van het Verloskundig Consortium en Kennispoort Verloskunde.

Dit onderzoek sluit aan bij Milleniumdoel 4 en 5: een gezond kind en moeder. Tien tot vijftien procent van de maternale sterfte wordt veroorzaakt door hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap, waarvan vijf tot tien procent geassocieerd is met (pre)-eclampsie. Pre-eclampsie heeft als oorzaak een endothele disfunctie van de placenta, en het doel zou moeten zijn om deze dysfunctie vroeg op te sporen en obstetrisch te behandelen. De PIERS Study Group (Pre-eclampsia intergrated Estimate of Risk) heeft geprobeerd om een klinisch beslismodel te ontwikkelen voor het beleid bij een pre-eclampsie. Het onderzoek vond plaats in Canada, Nieuw Zeeland, Australië en Engeland in tertiaire centra. Geïncludeerd werden vrouwen die verwezen werden met pre-eclampsie of die tijdens de opname dit ontwikkelden. Om een predictiemodel vorm te geven werden variabelen verzameld met betrekking tot: demografie, obstetrische anamnese, medische anamnese, hematologie, functie onderzoek van hart, nieren en lever en foetale conditie. Geïncludeerd werden 2023 zwangeren tussen 2003-2010. Er waren 261 maternale complicaties (13%). Er werd een model met variabelen geconstrueerd waarvan gedacht werd dat ze invloed hadden op het risico op pathologie. Het model werd telkens opnieuw bekeken met weglating van één van de variabelen. Op deze manier bleven zes voorspellende variabelen over: zwangerschapsduur, pijn op de borst of dyspnoe, asparaataminotransferase, trombocyten, serumcreatinine en zuurstofsaturatie. Het model voorspelde het risico binnen 48 uur na opname (AUC ROC 0.88) en bleek tot 7 dagen na opname goed te voldoen (AUC ROC > 0.7).