Bekend is dat postnatale depressie verband houdt met opvoedingsstress, die ook weer invloed heeft op de binding tussen ouders en kinderen en de ontwikkeling van kinderen.

Misri S, Kendrick K, Oberlander TF et al. Canadian Journal of Psychiatry 2010; 55: 222-228
Directe link naar de gratis full text versie in CJoP

Bekend is dat postnatale depressie verband houdt met opvoedingsstress, die ook weer invloed heeft op de binding tussen ouders en kinderen en
de ontwikkeling van kinderen. Deze relatief kleine prospectieve studie onderzocht de invloed van prenatale depressie en/of angst en gebruik van antidepressiva op opvoedingsstress.
De 94 merendeels blanke vrouwen studie vulden depressie- en angst­vragenlijsten in tijdens het derde trimester van de zwangerschap en 3 en 6 maanden na de geboorte en tenslotte nog een opvoedingsstress vragenlijst 3 en 6 maanden na de geboorte.

Steeds waren de correlaties tussen angst en depressie zeer sterk (0.85 tot 0.90). Prenatale angst en depressie hadden ieder afzonderlijk significante invloed op opvoedingsstress, gecontroleerd voor leeftijd van de moeder, aantal kinderen en antidepressiva gebruik. Prenatale depressie verklaarde de opvoedingsstress voor 13% bij 3 maanden en 22% bij 6 maanden.

De onderzoekers concludeerden dat prenatale depressie en angst ieder direct invloed hadden op opvoedingsstress en dat vroege herkenning en afdoende behandeling van prenatale depressie en angst van groot belang is.