Het lectoraat Midwifery Science (Academie Verloskunde Maastricht) doet als partner mee in een aantal onderzoeken die recent zijn gestart rondom prenatale screening. In dit bericht een korte update over twee onderzoeksprojecten:

Interactive, tailored video decision support about prenatal screening for counsellors, vulnerable pregnant women and their partners

Kwetsbare zwangere vrouwen en hun partners vinden het lastig om keuzes te maken bij prenatale screening. Zij hebben moeite met het begrijpen en verwerken van gezondheidsinformatie en hebben baat bij ondersteuning-op-maat. Voor zorgverleners is dat een uitdaging. Betere ondersteuning is nodig voor zwangere vrouwen en zorgverleners. In dit project ontwikkelen en evalueren we een interactieve interventie met video’s-op-maat om zorgverleners en zwangere vrouwen te ondersteunen. In dit ontwikkelingsproces worden zij betrokken, zodat de interventie goed afgestemd is op hun behoeften.

Partners Join In! Developing and validating a new measure assessing Joint Informed Decision Making in prenatal screening

Bij de prenatale screening, zoals de NIPT of 20 weken echo, willen veel aanstaande ouders samen een keuze maken. Het is nu onduidelijk hoe dit gedeelde keuzeproces verloopt en welke impact dit heeft op het uiteindelijke besluit en de beslissers. We onderzoeken welke factoren belangrijk zijn voor gedeelde besluitvorming bij prenatale screening. We vragen zwangere vrouwen, hun beslissingspartners en zorgverleners naar hun ervaringen. Die informatie wordt gecombineerd in een vragenlijst over gedeelde besluitvorming. Daarna testen we de kwaliteit (validiteit) van de vragenlijst. Dit project geeft inzicht in het proces en de gevolgen van gedeelde besluitvorming, dat kan aanknopingspunten opleveren om gedeelde keuzeprocessen te verbeteren.

Meer weten over deze twee onderzoeken? Neem dan contact op met Marianne Nieuwenhuijze, lector midwifery, m.nieuwenhuijze@av-m.nl