Ingram L, MacArthur C, Khan K et al. Effect of antenatal peer support on breastfeeding initiation: a systematic review. CMAJ. 2010;182:1739-1746
Directe link naar de gratis full text versie van het artikel in CMAJ

Deze systematische review onderzocht het effect van algemene en gerichte prenatale steun door lotgenoten op het starten van borstvoeding. Lotgenoten waren vrouwen die zelf borstvoeding hadden gegeven, meestal uit dezelfde sociaal-economische en geografische omgeving, na adequate training. Algemene steun betrof alle zwangeren en gerichte steun betrof zwangeren die al borstvoeding overwogen. De reviewers zochten gerandomiseerde gecontroleerde, quasi-gerandomiseerde, en cohort studies in Cochrane en andere databases tot 2009. Studies scoorden hoog op kwaliteit als zij de kans minimaliseerden op minstens drie van vier types vertekening: selectie, uitvoering, metingen en uitval. De elf geselecteerde studies van medium tot hoge kwaliteit (n=5.445) bestonden uit zeven studies over algemene steun (n=4.416) en vier studies over gerichte steun (n=1.029). De drie studies van hoge kwaliteit over algemene steun, onder vrouwen met lage inkomens in Groot-Brittannië en Mexico, toonden geen effect aan. De drie studies van hoge kwaliteit over gerichte steun toonden gezamenlijk een lagere kans aan op niet starten van borstvoeding (RR: 0.64; 0.41-0.99). Echter, dit positieve effect was vooral gebaseerd op twee kleine Amerikaanse studies onder Spaanstalige vrouwen met lage inkomens in de Verenigde Staten.

De conclusie was dat algemene prenatale steun door lotgenoten niet leidde tot verbetering van het starten van borstvoeding. Gerichte prenatale steun door lotgenoten kan wel positieve effecten hebben, maar deze effecten kunnen contextgebonden zijn, bijvoorbeeld afhankelijk van afkomst of inkomen van de vrouwen. Daarom zou ieder nieuw programma met prenatale steun door lotgenoten bij het starten van borstvoeding tegelijkertijd goed geëvalueerd moeten worden.