Postnatale depressie (PND) komt bij 10-15% van de kraamvrouwen voor en deze vrouwen hebben twee keer zoveel kans om in de volgende vijf jaar weer depressief te worden. PND verstoort moeder-kind interacties die bij het kind kunnen leiden tot problemen met hechting, ontwikkeling en sociale vaardigheden.

Prevalentie en risicofactoren voor postnatale depressie bij vrouwen met premature en SGA kinderen: een systematische review.
Vigod SN, Villegas L, Dennis C-L, Ross LE. Prevalence and risk factors for postpartum depression among women with preterm and low-birth-weight infants: a systematic review. BJOG 2010;117:540-550
Directe link naar gratis full text versie in BJOG

Postnatale depressie (PND) komt bij 10-15% van de kraamvrouwen voor en deze vrouwen hebben twee keer zoveel kans om in de volgende vijf jaar weer depressief te worden. PND verstoort moeder-kind interacties die bij het kind kunnen leiden tot problemen met hechting, ontwikkeling en sociale vaardigheden. Hoewel er veel bekend is over de risicofactoren voor postnatale depressie (PND), is er nooit een systematische review gedaan naar de voorspellende waarde van kindgebonden zorg zoals bij een prematuur of SGA kind.

Voor deze meta-analyse werden artikelen gezocht met zoektermen relevant voor depressie en prematuriteit in Medline, CINAHL, EMBASE, PsycINFO en Cochrane tot augustus 2008. Dit leverde 26 peer-reviewed artikelen op met 2.392 vrouwen, die voldeden aan het inclusiecriterium dat bij moeders met prematuren een gestandaardiseerd onderzoek naar depressie uitgevoerd moest zijn tussen de bevalling en 52 weken postpartum.

De resultaten betroffen de prevalentie van PND, gemiddelde depressie scores in de doelgroep en controlegroep en risico factoren voor PND. De belangrijkste uitkomst was 40% PND in de vroege postpartum periode bij vrouwen met premature kinderen. Langdurige depressie werd geassocieerd met vroege prematuriteit, laag geboortegewicht, langdurige ziekte van het kind en gebrek aan ondersteuning.
De conclusie was dat er een groter risico op PND is bij moeders van premature kinderen dan bij moeders van à terme kinderen in de eerste maanden na de geboorte en voor moeders met SGA kinderen in het hele eerste jaar. Verloskundigen hebben te maken met deze kwetsbare kraamvrouwen en moeten daarom alert zijn op tekenen van PND.