Jozwia M, Oude Rengerink K, Benthe M et al. Foley catheter versus vaginal prostaglandin E2 gel for induction of labour at term (PROBAAT trial): an open-label,randomised controlled trial. Lancet 2011;378:2095-103
Directe link naar de samenvatting.

Inleiden van zwangeren met een onrijpe cervix is een complexe zaak. De PROBAAT-studie van het Verloskundig Consortium onderzocht de effectiviteit en veiligheid van de Foleykatheter (mechanisch) en de prostaglandine E2 gel (farmacologisch). Er werden tussen februari 2009 en mei 2010 in twaalf Nederlandse ziekenhuizen data verzameld. Geïncludeerd werden 824 zwangeren die ingeleid werden vanaf 37 weken met een eenlingzwangerschap (hoofdligging) en een Bishop-score < 6. Er vond een blokrandomisatie plaats door een computerprogramma, gestratificeerd naar centrum en pariteit.

In de Foleykatheter-groep moesten vrouwen na inbreng van de katheter (30 ml. vloeistof) een uur blijven liggen. De andere groep kreeg eenmalig prostaglandine gel vaginaal. Er werd in beide groepen elke zes uur een VT verricht; bij een Bishopscore > 6 volgde er een amniotomie en werd de baring gestart. Als er < 48 uur geen effect was volgde er 24 uur pauze. Resultaten voor de Foleykatheter groep ten opzichte van de groep met prostaglandine gel: aantal sectio’s 23% versus 20% (RR:0.13;0.87- 1.47). De indicatie voor sectio was vooral het stagneren van de baring 15% versus 11%. Een sectio in verband met foetale distress 12% versus 18% (RR 0.68;0.49-0.95). Opname op de NICU 12% versus 20% (p=0.0019).

De auteurs concluderen dat er geen verschil is tussen de twee inleidingsmethodieken. Het gebruik van de Foleykatheter heeft echter minder maternale en neonatale bijwerkingen.