Tweederde van alle zwangere vrouwen in Nederland wordt vanwege risicofactoren tijdens de zwangerschap doorverwezen van een verloskundigenpraktijk naar het ziekenhuis. Zwangere vrouwen ervaren de kwaliteit van de geboortezorg echter hoger als zij tussentijds niet hoeven te switchen. Goede samenwerking tussen ziekenhuis en verloskundigenpraktijk draagt bij aan verhoging van kwaliteit van geboortezorg en het mentaal welzijn van de patiënt tijdens de zwangerschap. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Sophie Truijens aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), in samenwerking met Máxima Medisch Centrum (MMC) en de Universiteit van Tilburg (UvT).

Optimale samenwerking
Truijens laat met haar onderzoek zien dat vrouwen die zorg blijven ontvangen in dezelfde zorginstelling (eerstelijns verloskundigenpraktijk of ziekenhuis) een hogere kwaliteit van zorg ervaren dan vrouwen die tijdens de zwangerschap zijn doorverwezen. Optimale samenwerking tussen verloskundigenpraktijken en ziekenhuis is dus belangrijk om de overdrachtsmomenten bij doorverwijzing zo goed mogelijk te laten lopen.

Ten aanzien van deze samenwerking in de regio Eindhoven laat de studie van Truijens zien dat teamtrainingen waarbij kraamverzorgenden, eerstelijns verloskundigen en zorgverleners van het ziekenhuis samen trainen bij medisch simulatiecentrum Medsim bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit van geboortezorg vanuit het perspectief van de patiënt.

Integrale geboortezorg
Het proefschrift van Truijens, met als titel ‘patiënt-gerapporteerde uitkomsten in de geboortezorg’, onderbouwt dat de pilot ‘integrale geboortezorg’ die loopt in Máxima Medisch Centrum van groot belang is voor verbetering van de ervaring van de kwaliteit geboortezorg van zwangere vrouwen.

Dit is een samenwerking tussen de afdeling gynaecologie van MMC en nu al ruim zestien eerstelijns verloskundigenpraktijken uit de regio. Hierbij wordt na toestemming elke aanstaande moeder in het Vrouw Moeder Kind-centrum (VMK-centrum) van MMC besproken tijdens een multidisciplinair overleg. Ook met kraamzorgorganisaties wordt nauw samengewerkt.