Vrouwen bij wie de voorgaande zwangerschap werd gecompliceerd door een pre-eclampsie hebben behalve een toegenomen risico op hypertensie in toekomstige zwangerschappen, ook een toegenomen risico op hart- en vaatziekten op latere leeftijd. Men veronderstelt dat pre-eclampsie en hart- en vaatziekten tot op zekere hoogte een vergelijkbare ontstaanswijze hebben. Bij vrouwen met pre-eclampsie in de voorgeschiedenis worden vaker bekende risicofactoren voor hart- en vaatziekten aangetoond.

Tegenwoordig worden veel vrouwen dan ook getest op de aanwezigheid van deze risicofactoren voor hart- en vaatziekten na een zwangerschap gecompliceerd door pre-eclampsie. Hierbij wordt aangenomen dat vroegtijdige herkenning en aanpassing van deze risicofactoren voor hart- en vaatziekten gunstig is voor de toekomstige gezondheid van deze vrouwen. Hoewel dit aannemelijk is, zijn de effecten van vroegtijdige screening en behandeling in deze groep vrouwen nog niet bewezen.

In zijn proefschrift beschrijft Ralph Scholten hoe gering plasma volume, gekenmerkt als latente vorm van hypertensie, een link zou kunnen zijn tussen pre-eclampsie en cardiovasculaire aandoeningen op latere leeftijd. Ook komt naar voren dat het verbeteren van het plasma volume zou kunnen bijdragen tot een risico-reductie op herhaalde pre-eclampsie. Dit is onderzocht door een analyse te doen van het hemodynamische profiel dat veroorzaakt wordt door lage plasma volumes bij vrouwen met pre-eclampsie.

Pre-eclampsie leidt tot complicaties bij 2 tot 7% van alle zwangerschappen en wordt geassocieerd met ernstige vrouw en kind sterfte. Als een vrouw pre-eclampsie ontwikkelt kan dit leiden tot een verhoogde kans op trombose en cardiovasculaire ziektes, zo blijkt uit studies uit het verleden.

Scholten concludeert dat de studies waar hij aan bijgedragen heeft laten zien dat het hemodynamische profiel gekarakteriseerd door lage plasma volumes de meest voorkomende risico factor is bij vrouwen die al eerder een pre-eclampsie hebben gehad.

Aerobe oefeningen verbeteren de plasma volumes en versterken de reserve capaciteit van de bloedvaten. Door met regelmaat oefeningen te doen kan tot 60% van het risico op verminderde plasma volumes worden weggenomen en de oefeningen dragen mogelijk bij aan een reductie op de herhaalkans van pre-eclampsie.

http://www.nisb.nl/weten/bibliotheek/publicaties.html?item=17784&view=1017935