Marihuana, hasjies, of sensemilla – producten van de Cannabis Sativaplant – behoren tot de meest gebruikte verdovende middelen in Nederland. El Marroun onderzocht het cannabisgebruik onder zwangere vrouwen in het Generation-R cohort door middel van zelfrapportage en urineonderzoek.

Proefschrift: Cannabis geeft ernstiger groeivertraging dan tabak
Prenatal Cannabis Exposure and Infant Development "A Tolerated Matter". Hanan El Marroun, promotie 4 maart 2010, Erasmus Universiteit Rotterdam
Directe link naar het volledige proefschrift in Kennispoort Verloskunde (eerst inloggen)

Marihuana, hasjies, of sensemilla – producten van de Cannabis Sativaplant – behoren tot de meest gebruikte verdovende middelen in Nederland. El Marroun onderzocht het cannabisgebruik onder zwangere vrouwen in het Generation-R cohort door middel van zelfrapportage en urineonderzoek. Van de 3.997 vrouwen bleken 130 cannabis te gebruiken (3.3%). Dit percentage komt in de buurt van het gemiddelde aantal cannabis gebruikende Nederlandse vrouwen van dezelfde leeftijdscategorie, die niet zwanger zijn. En passant onderzocht El Marroun de diagnostische kwaliteiten van zelfrapportage en urineonderzoek. Zelfrapportage geeft een hogere schatting (2.3%) dan urine-analyse (1.8%), maar beide methoden vullen elkaar aan. Vrouwen die zeggen alleen vóór de zwangerschap cannabis te hebben gebruikt of die vragen over druggebruik niet willen beantwoorden, scoren vaak toch positief op de urinetest. Cannabisgebruik tijdens de zwangerschap blijkt met een aantal factoren te correleren. Een laag opleidingsniveau, een traumatische jeugd, delinquent gedrag van de moeder en cannabisgebruik van de partner, blijken significant gecorreleerd. Een huwelijkse staat en religie daarentegen blijken significant te beschermen tegen het gebruik van cannabisproducten.
Blootstelling aan cannabis in utero heeft negatieve consequenties voor de groei en ontwikkeling van de foetus, zo laat dit onderzoek zien. De foetale groei verminderde met 14.4 gram per week (95% C I: -22.94,-5.94) en de omtrek van het hoofd met 0.21 mm per week (95% CI: -0.42, 0.02), vergeleken met niet-blootgestelde kinderen. Blootstelling aan cannabis had grotere gevolgen dan blootstelling aan tabak. Cannabisgebruik van de vader had geen invloed op de foetale groei.