On speaking terms: Choice and shared decision-making in maternity care, Marianne Nieuwenhuijze, 20 mei 2014, Radboud Universiteit Nijmegen Directe link naar de volledige versie van het proefschrift op Kennispoort Verloskunde LET OP: U moet ingelogd zijn om de PDF’s van de proefschriften te kunnen downloaden. Promotiebijeenkomsten zijn bijzonder, omdat die dag voelbaar is hoe alle bloed, zweet en tranen van jaren onderzoek samen komen in dat ene feestelijke moment. De verdediging van het onderzoek van Marianne Nieuwenhuijze had een extra dimensie doordat ze al jaren een trekker is in haar vakgebied en bewust koos voor het onderwerp van ‘gezamenlijke besluitvorming’. Ze schreef haar proefschrift in dezelfde jaren dat ze met collega’s de vakgroep Midwifery Science aan de Academie Verloskunde Maastricht opbouwde. Die combinatie van ervaring en gedrevenheid maken haar promotie extra bijzonder. De redactie van Kennispoort Verloskunde is trots mét haar. Marianne is vanaf de oprichting betrokken bij ons kennisplatform als redactielid van de Jaarindex en medeorganisator van het congres. Het doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in de behoeften en wensen van de vrouw voor wat betreft het participeren in het nemen van beslissingen binnen de verloskundige zorg. Marianne Nieuwenhuijze toont aan dat zwangere vrouwen in Nederlandse verloskundige praktijken eigen keuzes willen maken, mits hun keuze ook werkelijk een keuze kan zijn: ze verwachten dat verschillende opties worden aangeboden en dat de keuze die zij maken gerespecteerd wordt. Echte keuzevrijheid is geen vanzelfsprekendheid, zo blijkt uit het onderzoek naar de keuze uit baringshoudingen. Vrouwen die de voorkeur gaven aan een minder vaak voorkomende baringshouding, die lager opgeleid waren of kozen voor een bevalling in het ziekenhuis, konden minder vaak hun voorkeur daadwerkelijk volgen. Wanneer de vrouw uitgesproken ideeën had over het gebruik van bepaalde baringshoudingen, en de zorgprofessional met haar ging samenwerken, ging de vrouw op haar beurt eveneens actief samenwerken met de professional. Dit wijst er volgens Marianne Nieuwenhuijze op dat vrouwen – ook als ze een uitgesproken voorkeur hebben – bereid zijn om samen te werken als zij ervaren dat de professional naar hen luistert en hen serieus neemt. De volledige versie van het proefschrift, inclusief de ruime Nederlandse samenvatting, kunt u downloaden op Kennispoort Verloskunde. Het Tijdschrift voor Verloskundigen publiceert in september meerdere artikelen uit haar proefschrift.