In het proefschrift van Van ’t Hooft wordt aandacht geschonken aan behandelingen die de zorgverlener biedt om de zorg voor moeder en kind te verbeteren. Van een groot deel van de behandelingen (50%) ontbreekt wetenschappelijke bewijsvoering. Daarvoor is evaluatieonderzoek essentieel.

In het proefschrift komen drie zaken nadrukkelijk naar voren om evaluatieonderzoek te verbeteren. Ten eerste wordt er in het proefschrift geadviseerd dat alle studies dezelfde uitkomsten meten. Ten tweede wordt de noodzaak van lange termijn uitkomsten duidelijk gemaakt. In het proefschrift worden uitkomsten gepresenteerd van twee lange termijn studies van obstetrische interventie. Hierin wordt geëvalueerd wat de effecten zijn voor kinderen die geboren zijn bij moeders met een korte cervix en die een pessarium hadden gekregen tijdens een tweeling zwangerschap.

Het derde deel van het proefschrift gaat over de integratie van de uitkomsten die behaald zijn bij obstetrische evaluaties door deze in een systematische meta-analyse en kostenanalyse te gebruiken. Dit is nodig om een leidraad te hebben voor de klinische besluitvorming. Daarnaast kan de toepassing van kennis uit evaluatiestudies in de klinische praktijk naast gezondheidswinst ook kosten besparen. Er kan naar verwachten jaarlijks 10 miljoen euro bespaard worden.

De driedeling in het proefschrift komen naar voren vanuit drie problemen: vaak worden veel verschillende uitkomsten gemeten in evaluatiestudies, evaluatiestudies meten waar weinig lange-termijn uitkomsten en ze missen vaak de vertaalslag naar de klinische praktijk. Deze problemen maken dat evaluatieonderzoeken minder efficiënt zijn dan ze zouden kunnen zijn.

In dit proefschrift wordt dan ook nagestreefd om dit te verbeteren: Het definiëren van een standaard set van belangrijke uitkomstmaten is nodig voor toekomstige studies met een gelijkwaardig onderwerp, dit wordt een zogenaamde ‘core outcome set.’ Ook ter verbetering van de studies is het meten van lange-termijn uitkomsten in twee gerandomiseerde evaluatiestudies in de obstetrie. Daarnaast is het noodzakelijk om uitkomsten van evaluatiestudies te integreren in andere studies die zich richten op de vertaalslag van wetenschappelijk bewijs naar klinische besluitvorming.