Training in genetics and genomics for primary health care workers, Isa Houwink, 20 december 2013, VU
Directe link naar de volledige versie van het proefschrift op Kennispoort Verloskunde
LET OP: U moet ingelogd zijn om de PDF’s van de proefschriften te kunnen downloaden.

Huisartsen en verloskundigen krijgen in toenemende mate vragen over erfelijke ziekten. Om die vragen deskundig te kunnen beantwoorden, hebben zij behoefte aan onderwijs in de genetica. Bovendien willen zij leren inschatten wanneer zij een patiënt naar een klinisch geneticus moeten verwijzen voor verder onderzoek. Dat valt te lezen in het promotieonderzoek van huisarts Isa Houwink. Zij ontwikkelde twee nascholingscursussen (online en live interactief) over ‘kanker en erfelijkheid’. Daarnaast ontwierp zij de ondersteunende website www.huisartsengenetica.nl, in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap en het Erfocentrum.

Aan de deelnemende huisartsen werd gevraagd of zij tevreden waren met het onderwijs en of hun kennis over genetica toenam. Dit werd getoetst met kennistoetsen voor, na en drie maanden na de online nascholing. Getoetst werd of zij beter konden praten over genetische problemen in de dagelijkse praktijk aan de hand van gesprekken met ‘simulatiepatiënten’.  Uit twee gerandomiseerde en gecontroleerde onderzoeken (RCT) naar de effectiviteit van de nascholingen, blijkt dat deze ook op de langere termijn leidden tot een verbetering van de genetische kennis en professioneel gedrag van huisartsen.