Wetenschappelijk onderzoek naar de doodsoorzaak is belangrijk om perinatale sterfte terug te dringen. Promovenda Sanne Gordijn onderzocht aspecten van obductie, placentaonderzoek en classificatie van perinatale sterfte.

Sanne Gordijn
9 september 2009, Rijksuniversiteit Groningen
Directe link naar het proefschrift van Sanne Gordijn op Kennispoort Verloskunde (eerst inloggen)

Wetenschappelijk onderzoek naar de doodsoorzaak is belangrijk om perinatale sterfte terug te dringen. Promovenda Sanne Gordijn onderzocht aspecten van obductie, placentaonderzoek en classificatie van perinatale sterfte. In Nederland zijn de obductiepercentages laag, gemiddeld 38%. Dit is ruim onder de voorgestelde minimumnorm van 75% van het Royal College of Obstetricians. Wanneer zorgverleners de tijd nemen en meer weten over de achtergrond van de ouders, kunnen zij beter met hen in gesprek gaan, en zal het gemakkelijker zijn om toestemming te krijgen voor obductie, zo stelt Gordijn.

Ook is goede communicatie tussen de verloskundige hulpverlener en patholoog belangrijk. De kwaliteit van placentarapportages blijkt in vier onderzochte ziekenhuizen zeer uiteen te lopen. Door de rapportage te standaardiseren kan hier winst geboekt worden. Sanne Gordijn introduceert een nieuw classificatiesysteem voor perinatale sterfte, met als doel de onderliggende doodsoorzaak te achterhalen, en vergelijkt dit met verschillende bestaande classificatiesystemen. Bestaande systemen blijken de doods­oorzaken niet consequent te classificeren. Gordijn stelt voor om per geval van perinatale sterfte meerdere classificatiesystemen te gebruiken, om een zo compleet mogelijk beeld over die specifieke perinatale sterfte te krijgen. Sanne Gordijn werkt inmiddels als gynaecoloog in opleiding in het UMCG.