Het proefschrift gaat over de interculturele communicatie tussen Nederlandse artsen en niet Nederlandse patiënten. Effectieve communicatie tussen de arts en de patiënt wordt in het algemeen geaccepteerd als een krachtig diagnostisch en therapeutisch middel. Goede communicatie is daarom een belangrijke voorwaarde voor een hoge kwalitatieve zorg. Als er sprake is van miscommunicatie door culturele verschillen zou dit kunnen leiden tot bijvoorbeeld wantrouwen door de patiënten en fouten door de zorgverlener.

In het proefschrift wordt geconcludeerd dat in multiculturele landen een effectieve, patiëntgerichte interculturele communicatie onmisbaar is. De overlap van deze interculturele communicatie en patiëntgerichte communicatie verdient daarom dan ook meer aandacht te krijgen in het medisch onderwijs. Deze stap zou kunnen bijdragen aan de verbetering van de arts-patiënt communicatie. Nu passen artsen vaak wel de relevante generieke communicatievaardigheden toe, maar niet de vaak relevante specifieke interculturele vaardigheden. Taalbarrières werden ervaren als de grootste belemmering in de interculturele communicatie.

Via onder andere de ‘realist review’ methode zijn studies gedaan naar hoe de interculturele samenwerking werkt. De ‘realist review’ kan leiden tot een verbetering van het begrip voor complexe onderwerpen bij mensen. De vele communicatievaardigheden die veel medisch specialisten al hebben zijn: luisteren, empathisch gedrag, open houding en respect voor de patiënt.

De grootste uitdagingen zijn vooral taalbarrières, cultuurverschillen, aanwezigheid van een tolk, de rol van de familie en de sfeer van het consult. Medisch specialisten gaven aan dat ze een voorkeur hadden om enige specifieke kennis te hebben of te verkrijgen van de verschillende culturen, waartegenover de literatuur juist aangeeft dat dit mogelijke stereotypering benadrukt. Training voor medisch specialisten met reflecteren op eigen communicatie op basis van video-observaties zijn daarom een pre.

Zie ook: http://www.pec-journal.com/article/S0738-3991(14)00491-1/references