Pessaries for the prevention of preterm birth in multiple pregnancies, Sophie Liem, 4 december 2013, UvA-AMC
Directe link naar de volledige versie van het proefschrift op Kennispoort Verloskunde
LET OP: U moet ingelogd zijn om de PDF’s van de proefschriften te kunnen downloaden.

De incidentie van vroeggeboorte in Nederland vóór 37 weken is ongeveer 50%, daarvan wordt zelfs 9% voor 32 weken geboren. Dit resulteert in 8% perinatale mortaliteit, 7% ernstig gehandicapte kinderen en 20% matig gehandicapte kinderen. Vrouwen met een meerlingzwangerschap hebben een duidelijk verhoogd risico op vroeggeboorte, maar er was voor deze groep nog geen bewezen effectieve behandeling beschikbaar. De ProTWIN trial, waaraan het promotie-onderzoek van Liem was gekoppeld, heeft onderzocht wat het effect is van het preventief plaatsen van een Arabin pessarium op vroeggeboorte bij vrouwen met een meerlingzwangerschap.

Liem concludeert dat het plaatsen van een pessarium bij vrouwen met een korte baarmoederhals (cervix < 38 mm) die in verwachting zijn van een meerling, de kans verkleint op babysterfte tijdens of vlak na de geboorte. Bij moeders met een langere baarmoederhals maakt een pessarium geen verschil. Het positieve effect van het pessarium bij korte cervix moet nog bevestigd worden in toekomstige prospectieve studies. Echter, gezien het mogelijke grote behandeleffect en met het oog op de veiligheid en de lage kosten van het pessarium, zijn de onderzoekers van mening dat behandeling met een pessarium overwogen moet worden bij vrouwen met een korte cervix. Uit berekeningen van Liem blijkt dat landelijke invoering van het pessarium bij alle 3.200 vrouwen met een meerlingenzwangerschap het aantal vroeggeboorten voor de 32e week met circa honderd vermindert. Hierdoor zullen circa tweehonderd baby’s minder overlijden.