Fatima Hammiche. Preconception Care. The influence of Nutrition and Lifestyle on fertility. Proefschrift. Erasmus Universiteit. 8 februari 2012
TREFWOORD: nutrition

Dit proefschrift bestudeerde de effecten van voeding- en leefstijlfactoren op een aantal vruchtbaarheidsparameters bij vrouwen en mannen en evalueerde het preconceptiespreekuur ‘Gezond zwanger worden’ in Rotterdam.
Bij paren die behandeld werden in een infertiliteitkliniek in Rotterdam verrichtte de promovendus een prospectief cohortonderzoek naar voeding en leefstijl en een gecontroleerd gerandomiseerd onderzoek (RCT) naar de invloed van foliumzuur op ovariumstimulatie. Met vragenlijstonderzoek werd het preconceptie spreekuur geëvalueerd.

Het cohortonderzoek liet een verband zien tussen een hoge inname van omega3 vetzuren en een verbeterde morfologie van het embryo. Bij mannen zorgde een hogere leeftijd voor een lagere zaadkwaliteit, zowel in kwaliteit van het DNA als in het volume van het ejaculaat. Overgewicht en obesitas zorgden daarbij ook voor een lagere zaadconcentratie en verminderde bewegelijkheid van de zaadcellen. In de RCT had een lage dosering van foliumzuur invloed op de folliculaire en endocriene respons na een conventionele infertiliteitbehandeling.

Bezoek aan het preconceptiespreekuur leidde bij achttien procent van de vrouwen en bij twaalf procent van de mannen tot verbetering van hun voedinggewoontes. De leefstijl verbeterde bij 34% procent van de vrouwen en bij 33% van de mannen. Vooral laag opgeleide vrouwen hadden baat bij het spreekuur. Opvallend was dat meer dan 85% van de vrouwen en mannen het preconceptiespreekuur als nuttig beoordeelden.