The primary prevention of child maltreatment in early life: Study on the effectiveness of VoorZorg. Jamila Mejdoubi, 5 november 2014, Vrije Universeit Amsterdam.
Directe link naar de volledige Nederlandse samenvatting van het proefschrift op Kennispoort Verloskunde
LET OP: U moet ingelogd zijn om de PDF’s van de proefschriften te kunnen downloaden.

Dit proefschrift beschrijft een gerandomiseerde gecontroleerde effectstudie van VoorZorg. Dit preventieprogramma richt zich tijdens de zwangerschap en eerste levensfase van het kind op risicofactoren voor een ongunstige ontwikkeling van het kind. In VoorZorg krijgen hoog risico zwangeren van het begin van de zwangerschap tot twee jaar post partum 40 tot 60 huisbezoeken van een getrainde verpleegkundige. De huisbezoeken richten zich op het verminderen van factoren die een negatieve invloed hebben op de gezondheid, ontwikkeling en omgeving van moeder en kind. De Amerikaanse versie van dit programma, Nurse Family Partnership is eerder succesvol gebleken. De onderzoeker vergeleek de effecten van de interventiegroep (n=237) met een controlegroep die de standaardzorg ontving (n=223) in 20 gemeenten in Nederland. Primaire uitkomstmaten waren rookgedrag, zwangerschapsuitkomsten, ontwikkeling van het kind, kindermishandeling en huiselijk geweld.

VoorZorg blijkt effectief in het verminderen van roken tijdens de zwangerschap en na de geboorte in aanwezigheid van de baby. Het geboortegewicht, het aantal dysmature kinderen en de zwangerschapsduur zijn in beide groepen niet verschillend, wel geeft de interventiegroep vaker zes maanden borstvoeding.

Voorzorg is effectief in het verminderen van het geweld tussen partners in de zwangerschap en twee jaar post partum. In de interventiegroep is er significant minder kindermishandeling. Dit blijkt uit 40% minder meldingen bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Ook hebben tweejarige kinderen een betere leefomgeving en vertonen zij minder internaliserend gedrag. De onderzoeker beveelt op grond van de positieve effecten van zowel de Nederlandse studie als de Amerikaanse studie, aan om deze vorm van zorg internationaal te implementeren.