Op dit moment is 1 op de 39 kinderen in Nederland een IVF of ICSI kind. De stijgende behoefte aan IVF en ICSI is een direct gevolg van de uitgestelde kinderwens van vrouwen.

PROEFSCHRIFT
IVF in the Netherlands: success rates, lifestyle, psychological factors, and costs Bea Lintsen, 12 maart 2010 Radboud Universiteit Nijmegen
Directe link naar het volledige proefschrift in Kennispoort Verloskunde

Op dit moment is 1 op de 39 kinderen in Nederland een IVF of ICSI kind. De stijgende behoefte aan IVF en ICSI is een direct gevolg van de uitgestelde kinderwens van vrouwen. De NVOG heeft 10 jaar geleden een richtlijn IVF geformuleerd, waarin is vastgelegd op welk moment en na welke diagnostische procedures, er een indicatie bestaat voor een behandeling met IVF of ICSI. In dit proefschrift heeft IVF-arts Linsen de kosten en kansen van IVF/ICSI in Nederland op een rij gezet, waaruit aanbevelingen volgen voor de herziening van de huidige richtlijn. De meeste data zijn afkomstig uit een prospectief cohortonderzoek onder vrijwel alle Nederlandse IVF centra. In totaal betreft het de behandelgegevens van 4.928 paren.

We zetten enkele uitkomsten op een rij, maar verwijzen graag naar het volledige proefschrift op KennispoortVerloskunde: De kans op een doorgaande zwangerschap na één IVF- of icsi -behandeling bedraagt in Nederland gemiddeld 24 procent. Een jaar na de start van een ivf/icsi behandeling is 45 procent van de behandelde vrouwen zwanger of bevallen. Dit percentage varieert per behandelcentrum (36-55%), maar hiervoor is geen eenduidige reden gevonden. Leeftijd is de belangrijkste voorspeller van de kans op een zwangerschap. Die kans ligt voor vrouwen rond de 40 de helft lager dan rond de 30. Rokende vrouwen en vrouwen met overgewicht (BMI > 27 kg/ m2) hebben 28% resp. 30% minder kans op een zwangerschap met IVF. De kosten van IVF/ICSI per succesvolle zwangerschap bedragen € 10.250 (prijspeil 2004). De kosten van één behandeling, inclusief medicijnen, bedroegen in 2004 gemiddeld € 2.500.