Recovery and Return to Work after Gynaecological Surgery, Ton Vonk Noordegraaf , 18 juni 2014,Vrije Universiteit
Directe link naar de volledige versie van het proefschrift op Kennispoort Verloskunde
LET OP: U moet ingelogd zijn om de PDF’s van de proefschriften te kunnen downloaden.

Eindelijk een eHealth-proefschrift in het domein gyneacologie en obstetrie. Het is afkomstig van Ton Vonk Noordegraaf, die zijn onderzoek deed vanuit Triple-E. Deze groep aan de VU in Amsterdam initieert multidisciplinaire wetenschappelijke samenwerking op het gebied van eHealth.

Het onderzoek van Noordegraaf spitste zich toe op het terugdringen van langdurig verzuim na gynaecologische (kijkbuis) operaties. Uit zijn onderzoek onder 148 patiënten blijkt dat de tijd tot RTW (terugkeer naar werk) na een lichte chirurgische ingreep 2 weken kost, terwijl de tijd tot RTW na matig zware en zware operaties mediaan meer dan 8 weken kost. Dat is langer dan wat redelijkerwijs vanuit medisch perspectief verwacht kan worden. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor de patiënt en haar (werk) omgeving.

Uit focusgroep discussies bleek vervolgens dat de meeste winst te behalen valt door het verstrekken van juiste, uniforme en op maat gesneden informatie over chirurgische ingrepen, complicaties en hervatting van activiteiten na de operatie. Daarnaast is behoefte aan duidelijkheid over met welke hulpverlener contact op te nemen in geval van mentale of lichamelijke klachten na de operatie en begeleiding en hulpmiddelen bij re-integratie op het werk. Met behulp van alle input uit de beschikbare literatuur en de resultaten van de focusgroep discussies werd de interactieve website www.ikherstel. nl ontwikkeld. Deze website biedt onder andere de mogelijkheid om gedetailleerde instructies op maat op te stellen over de geleidelijke hervatting van (werk)activiteiten, gebaseerd op de operatiedatum en het verloop van de operatie (met input van gynaecoloog).

Het effect van de eHealth interventie werd bij 215 patiënten getest, die gepland stonden voor een baarmoederverwijdering en/of een eierstokoperatie op goedaardige indicatie. Zij werden willekeurig toegewezen aan de interventie (n = 110) of aan de controlegroep (n = 105). Gebruik van de interventie leidde tot een snellere terugkeer naar werk: (mediane duur RTW 39 dagen bij interventie versus 48 dagen bij controlegroep), lagere pijnintensiteit en betere kwaliteit van leven.