Gedurende de zwangerschap ontwikkelen 6 tot 25% van alle vrouwen een vorm van hypertensie. En ondanks dat de prenatale zorg het aantal dodelijke uitkomsten heeft verminderd, blijft hypertensie nog steeds een van de meest voorkomende oorzaken van het overlijden of ontwikkelen van een ernstige handicap van de moeder.

Uit het onderzoek van de studies blijkt dat bij een gezonde zwangerschap er sprake is van een versterkte redistributie van de bloeddoorstroming in het hersenen van de voorste hersenkwabben naar de achterste. Zwangeren met preeclampsie en vrouwen met chronische hypertensie hebben echter een verstoorde cerebrale autoregulatie. Daarentegen hebben zwangeren met suikerziekte, overgewicht of zwangerschapshypertensie juist een auto regulatie welke vergelijkhaar is met gezonde zwangeren.

Ook is in het proefschrift een studie naar het gebruik van een transcraniële Doppler opgenomen om te voorspellen welke zwangere vrouwen later in de zwangerschap preeclampsie zullen ontwikkelen. Hier is nog meer onderzoek met grotere groepen vereist, maar het gebruik van de transcraniële Doppler om de voorspellende waarde van de pulsatility en de resistance index (PI en RI) te meten leek inderdaad de latere ontwikkeling van pre-eclampsie te voorspellen. Dit ging dan om de RI en PI in het tweede trimester van laag-risico zwangeren.

Zie ook: https://www.researchgate.net/profile/Teelkien_Van_Veen2/publications