Management of labour pain in midwifery care. Trudy Klomp
29 april 2015, Radboud Universiteit Nijmegen

Promovendus en verloskundige Trudy Klomp deed onderzoek naar de houding van zwangere vrouwen tegenover pijnbestrijding. Haar studie maakt onderdeel uit van de omvangrijke Deliver-studie, die loopt bij de afdeling Midwifery Science van het VUmc-EMGO+ en AVAG.

Actieve betrokkenheid bij de besluitvorming over het omgaan met baringspijn is belangrijk voor vrouwen omdat dit hun gevoel van controle bevordert. Daarbij helpt duidelijke en eerlijke informatie van zorgprofessionals zwangere vrouwen bij het vormen van een reëler beeld. Vrouwen geven de voorkeur aan continue begeleiding van hun zorgprofessional zowel thuis als in het ziekenhuis. Verloskundigen staan voor de uitdaging van het ondersteunen van vrouwen in het omgaan met baringspijn zonder pijnmedicatie indien mogelijk en gewenst.

Om continue begeleiding te kunnen realiseren voor alle vrouwen in de eerstelijns zorg die juist wel vragen om medicinale pijnbestrijding, is volgens Klomp substitutie nodig van obstetrische zorg naar verloskundige zorg voor pijnmedicatie.

De meeste vrouwen in de studie (data verzameld tussen 2009 en 2011) namen een “pragmatische natuurlijke” benadering aan. Deze vrouwen gaven de voorkeur aan omgaan met baringspijn zonder pijnmedicatie maar waren tegelijkertijd gelukkig dat pijnmedicatie beschikbaar zou zijn als dat nodig zou zijn. 85,5% van deze vrouwen beviel uiteindelijk ook zonder pijnmedicatie. 15,9% van de vrouwen gaf de voorkeur aan een methode van medicinale pijnbestrijding. Slechts 25,3% van deze groep maakte er uiteindelijk gebruik van. Verloskundigen dienen volgens Trudy Klomp de onvoorspelbaarheid van de baring met de vrouw te bespreken en hen uit te nodigen voor openheid over hun behoeften, wensen en verwachtingen tijdens hun zwangerschap en baring.

Als medicatie nodig is, dan willen ze meer keuze hebben dan alleen de ruggenprik of een infuuspompje met pijnstillende medicatie. In dat kader pleit Klomp voor het bieden van een brede keuze aan pijnmedicatie voor vrouwen met een pijnbestrijdingswens. Hiervoor is landelijke toegang nodig tot pijnstilling met lachgas (geïnhaleerde distikstofoxide analgesie) voor alle vrouwen. Lachgas kan makkelijk zelf worden toegediend, werkt relatief snel (binnen een minuut) en is ook weer snel uitgewerkt (na twee à drie uitademingen). Volgens het onderzoek van Klomp lijkt lachgas effectief en veilig voor moeder en kind en veilig voor zorgverleners in een omgeving met goede ventilatie en afzuiging.

Directe link naar het volledige proefschrift op Kennispoort Verloskunde.

LET OP: U moet ingelogd zijn om de PDF’s van de proefschriften te kunnen downloaden.