Het lectoraat Midwifery Science van de AVM gaat aan de slag met het onderzoeksproject ZANGG, met subsidie vanuit het programma RAAK-publiek. ZANGG loopt van januari 2022 tot januari 2024.

Gezondheidsvaardigheden zijn de vaardigheden van mensen om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij het nemen van gezondheidsgerelateerde beslissingen. Adequate gezondheidsvaardigheden van ouders zijn onontbeerlijk voor gezonde groei en ontwikkeling van hun kind en de basis voor stevig ouderschap.

Bijna een derde (29%) van de Nederlandse bevolking heeft echter onvoldoende of beperkte gezondheidsvaardigheden. Dit heeft negatieve invloed op gezondheidsgedrag van ouders in de zorg voor de gezondheid van henzelf en hun kinderen. Met het onderzoeksproject ZANGG kunnen we samen met verschillende verloskundigenpraktijken, kraamzorgbureaus en (kennis)partners de zorg voor ouders met beperkte gezondheidsvaardigheden nóg beter afstemmen op hun behoeften.

De doelen van het ZANGG-project zijn: 1) het door-ontwikkelen, verspreiden en evalueren van de gesprekstool “In gesprek met het gezin” en 2) het verzamelen en evalueren van geschikte werkwijzen om in de dagelijkse zorg beter af te stemmen op ouders met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Aan het einde van het project zal een gevalideerde gesprekstool ontwikkeld zijn waarmee geboortezorgverleners ouders met beperkte gezondheidsvaardigheden beter in beeld krijgen. Verder zullen er evidence-based werkwijzen ontwikkeld zijn om de geboortezorgverlening af te stemmen op deze ouders. Hiermee kunnen zorgverleners zorg-op-maat leveren aan ouders met beperkte gezondheidsvaardigheden, met als beoogd resultaat betere uitkomsten voor moeder en kind.