Op 15 juni om 16.00 zal Michele Megregian online haar proefschrift “WALKING THE PATH: creating a framework for midwifery ethics education” verdedigen aan de Universiteit Maastricht. Michele is een collega verloskundige uit de Verenigde Staten. Zij heeft onderzoek gedaan naar de behoefte aan scholing op het gebied van ethiek onder verloskundigen in de VS en is daarbij begeleid door promotoren Marianne Nieuwenhuijze en Raymond de Vries. Een proefschrift waarvan de resultaten ook heel relevant zijn voor de Nederlandse geboortezorg.

Voor haar onderzoek heeft zij verloskundigen-in-opleiding (VIO’s), praktiserende verloskundigen en opleiders van verloskundigen (stagebegeleiders en docenten) gevraagd welke ethische dilemma’s zij tegen komen in de praktijk, hoe zij daarop voorbereid worden/zijn, welke behoeften zij hebben aan scholing op dit gebied en hoe dat onderwijs eruit zou moeten zien.

De VIO’s gaven aan dat zij vooral leren en willen leren in de praktijk. Zij zoeken naar positieve rolmodellen en kijken hoe verloskundigen in de praktijk dit aanpakken. Wat betreft de inhoud, werd ‘samen beslissen met de vrouw’ door alle deelnemers het vaakst genoemd als belangrijk thema voor ethiek onderwijs. Eén van de conclusies is dat ethische reflectie een onderdeel zou moet zijn van alle onderwijsprogramma’s voor samen beslissen en woman-centred care, zowel binnen het basiscurriculum als in nascholingen.

Tenslotte beschrijft zij in het proefschrift de essentiële onderdelen voor ethiek onderwijs in de opleiding tot verloskundige. Deze resultaten zijn tot stand gekomen via een Delphi studie met als experts een diverse groep van opleiders in de VS.

Voor het proefschrift en de livestream klikt u hier 

 

Lectoraat Midwifery Science, Academie Verloskunde Maastricht – Zuyd

Het lectoraat Midwifery Science wil fysiologische zwangerschap en geboorte bevorderen met als doel een gezonde start van een nieuw leven voor kinderen en hun ouders. Wij doen dit door het vormgeven en uitvoeren van interdisciplinaire projecten en onderzoek in samenwerking met partners op het gebied van de geboortezorg zoals organisaties op het gebied van de geboortezorg, verloskundige zorgverleners, overige professionals en (aanstaande) ouders.

Het lectoraat bestaat uit: lector Marianne Nieuwenhuijze en onderzoekers Luc Budé, Darie Daemers, Tamar van Haaren, Marijke Hendrix, Irene Korstjens, Astrid Merkx, Pien Offerhaus, Anneke Pouwels, Maaike Vogels en Bert Zeegers.

De projecten en het onderzoek zijn gericht op goed onderbouwde innovaties voor de geboortezorg en het ‘bevorderen van healthy families’ (‘gezonde gezinnen’). Het lectoraat ontwikkelt vooruitstrevende projecten samen met cliënten en professionals. Het wil daarmee de gezondheid van moeder en kind bij de start van het leven bevorderen en fysiologische processen rondom zwangerschap en geboorte ondersteunen. De periode rondom de zwangerschap biedt kansen voor gezondheidbevordering van de huidige generatie, met positieve effecten voor toekomstige generaties. Cliëntparticipatie en dialoog gestuurde zorg staan centraal; digitale mogelijkheden zijn daarbij een belangrijke ondersteuning. Het onderzoek en de projecten binnen het lectoraat sluiten aan op het Zuyd zwaartepunt Innovatieve Zorg en Technologie, waaronder het evidence-based handelen, en het transitie thema Vitaliteit.