Skouteris H, Nagle C, Fowler M et al. Interventions designed to promote exclusive breastfeeding in high-income countries: a systematic review.  Breastfeeding Medicine 2014;9:113-127. DOI: 10.1089/bfm.2013.0081
Directe link naar de samenvatting van het artikel.

Volledige borstvoeding gedurende de eerste zes levensmaanden biedt verschillende voordelen voor moeder en kind. Desondanks zijn er in geïndustrialiseerde landen maar weinig baby’s die zo lang borstvoeding krijgen. Australische onderzoekers verrichtten daarom deze systematische review  met als doel om effectieve interventies te ontdekken die de duur van volledige borstvoeding verlengen.

De onderzoekers includeerden zeventien Engelstalige RCT’s  met 34 tot 17.046 participanten. Zij verschenen tussen januari 2000 en juni 2013 en vonden voornamelijk plaats in geïndustrialiseerde landen. De aangeboden interventies zijn zeer divers en uitgevoerd door diverse hulpverleners in één of meerdere contactmomenten. Prenatale interventies bestaan vooral uit voorlichting over de voordelen van volledige borstvoeding. De meeste beschreven interventies zijn postnataal. Deze bestaan uit zowel voorlichting als emotionele ondersteuning al dan niet in de thuissituatie. De onderzoekers beoordeelden de effecten van de interventies op de duur van volledige borstvoeding tot minstens vier maanden post partum. Van de zeventien studies zijn er acht waarbij de interventie een significante stijging in de duur van de borstvoeding laat zien. De succesvolle interventies hebben als overeenkomst dat zij vooral postnataal gedurende langere tijd worden aangeboden in voornamelijk de thuissituatie.

Hoewel als geïncludeerde studies RCT’s zijn, is de kwaliteit van bewijs volgens de GRADE methode matig. Zo zijn bevindingen van studies onderling inconsistent en zijn er beperkingen in de opzet van studies. Verder onderzoek is dringend gewenst.