Hawkes S, Matin N, Broutet N, Low N. Effectiveness of interventions to improve screening for syphilis in pregnancy: a systematic review and meta-analysis. The Lancet 2011;11(9):684-691
Directe link naar de gratis full text versie in The Lancet.

Wereldwijd hebben jaarlijks meer dan twee miljoen zwangere vrouwen een syfilisinfectie. De kosten van screening op en behandeling van syfilis zijn laag. Toch is screening niet overal goed geïmplementeerd. Doel van deze studie is om uitspraken te doen over de effectiviteit van interventies om (deelname aan) screening te verbeteren. De effectiviteit werd gemeten op drie uitkomsten: toename screening en behandeling syfilis en afname van slechte zwangerschapsuitkomsten. Interventies zijn gedefinieerd in drie gebieden: (1) stimuleren van vrouwen om zich vroeg te melden voor prenatale zorg (2) decentralisatie screening en behandeling, en verbeteren case management (3) versterking zorgsysteem.
Er werden tien studies geïncludeerd in de review (n=41.049, 1986-2008). Interventies in gebied (1) werden slechts in twee studies gevonden. Negen studies bevatten interventies op het gebied van decentralisatie (2). Voor drie studies kon een meta-analyse worden uitgevoerd. De interventies waren geassocieerd met een reductie in perinatale sterfte (RR: 0.42, 0.26 – 0.82) en doodgeboorte (RR: 0.42, 0.19 – 0.93). In vier studies werd een afname van de incidentie van congenitale syfilis als uitkomst gevonden, deze resultaten waren echter heterogeen.
De auteurs concluderen dat het investeren in interventies om screeningsprogramma’s te implementeren waardevol is.

Een kritische kanttekening van de auteurs: er was onvoldoende informatie om eventuele nadelige effecten van screening op syfilis te identificeren, zoals geweld tegen vrouwen die een positieve testuitslag hebben.