Fundus expressie is een veel toegepaste handeling in de verloskunde. Onderzoek naar de effectiviteit van fundus expressie is nauwelijks uitgevoerd. Naast de RCT van Cox et al. uit 1999 verschijnt nu een tweede RCT naar de effectiviteit van fundus expressie, uitgevoerd in Turkije.

Olus A, Balcin E, Ugurel M, Api V, Turan M, Orhan C & U.
The effect of uterine fundal pressure on the duration of the second stage of labor: A randomized controlled trial.
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (2009) 88:3, 320-324
Te bekijken via de site van Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica

Fundus expressie is een veel toegepaste handeling in de verloskunde. Onderzoek naar de effectiviteit van fundus expressie is nauwelijks uitgevoerd. Naast de RCT van Cox et al. uit 1999 verschijnt nu een tweede RCT naar de effectiviteit van fundus expressie, uitgevoerd in Turkije. Vrouwen zwanger van een à terme eenling, hoofdligging en zonder medische of obstetrische problemen werden geïncludeerd.

Randomisatie vond plaats bij de start van de uitdrijvingsfase. Randomisatie leidde tot vergelijkbare groepen voor wat betreft body mass index en geboortegewicht, maar de interventiegroep en controlegroep verschilden in leeftijd en pariteit. De gemiddelde duur van de uitdrijving van de interventiegroep (met fundus expressie) verschilde niet van de controlegroep (16.6 minuten versus 17.4 minuten; p 0,62). Omdat de groepen niet homogeen waren betreffende pariteit is een subanalyse uitgevoerd. De gemiddelde duur van de uitdrijving bij nulliparae van de interventiegroep verschilde niet van de controlegroep (18.6 minuten versus 23.1 minuten; p 0,08).

De power voor deze subanalyse was onvoldoende en mogelijk bestaat er toch een klinisch relevant verschil. Andere uitkomsten betroffen umbilicaal bloedonderzoek waarbij er geen verschil werd gevonden in pH, HCO3-, Base Excess, maar wel een lagere pO2 en hogere pCO2 in de interventiegroep. In het artikel worden beperkingen van het onderzoek aangegeven zoals het definiëren van het begin van de uitdrijvingsfase. De auteurs stellen met voorzichtigheid dat het lijkt dat fundus expressie niet leidt tot een kortere uitdrijving. Bij de vertaalslag van dit onderzoek naar de Nederlandse setting dient rekening gehouden te worden met de vergelijkbaarheid van de onderzoekspopulatie en verschillen in obstetrische begeleiding.