Walsh D, Devane D.
A metasynthesis of midwife-led care.
Qualitative Health Research 2012;22(7):897-910

Directe link naar de gratis full text versie

De aandacht groeit voor bevallen met verloskundigen als primaire zorgverleners in alternatieve locaties, zoals in een geboortecentrum. Er wordt (internationaal) onderscheid gemaakt tussen ‘geïntegreerde’ geboortecentra die verbonden zijn aan een ziekenhuis en ‘vrije’ op zichzelf staande geboorte­centra. Kwantitatieve studies rapporteerden dat er minder interventies worden uitgevoerd bij bevallingen onder de verantwoordelijkheid van een verloskundige (midwife-led care). Deze meta­synthese geeft een overzicht van bevindingen van kwalitatief onderzoek naar redenen voor het lagere aantal interventies in midwife-led care.

De elf geïncludeerde artikelen rapporteerden over acht kwalitatieve studies in de Verenigde Staten (drie), Groot-Brittannië (drie), Australië (één) en Zweden (één) over vrije geboortecentra (vijf), geïntegreerde geboortecentra (twee) of over beide (één). In vijf studies werden cliënten geïnterviewd, in één studie verloskundigen en in twee studies beiden. Negen van de elf artikelen werden geschreven door verloskundigen. De onderzoekers beoordeelden de kwaliteit van de studies als voldoende.

Verloskundigen die in een geboortecentrum werkten, bleken tevredener met hun werk dan verloskundigen werkzaam in het ziekenhuis. Zij hadden vaak een lagere caseload waardoor ze meer tijd hadden om een goede band met hun cliënt op te bouwen. In ziekenhuizen was de drempel voor interventies lager, onder andere vanwege de hoge werkdruk. Twee studies waren niet geheel positief over midwife-led care. Zo bleken enkele verloskundigen de criteria voor verwijzing naar het ziekenhuis (hoog-risico) bij te stellen omdat ze liever minder vrouwen verwezen. Daarnaast heeft eerder onderzoek als mogelijk nadeel van geboortecentra aangetoond dat er veel verwijzingen tijdens de baring optreden, die leiden tot slechtere uitkomsten (onder andere door slechte communicatie).De auteurs concludeerden dat het lagere aantal interventies verklaard kan worden door de hogere mate van autonomie die zowel verloskundigen als barende vrouwen ervoeren in midwife-led care. Dit gevoel van controle en keuzevrijheid werd voornamelijk beïnvloed door de onderlinge relatie tussen de vrouwen en hun verloskundigen, maar ook door culturele kenmerken, vooral de kleinschaligheid van midwife-led care.