Risk factors and prognostic models for preterm birth, Jelle Schaaf, 1 februari 2013, Universiteit van Amsterdam Directe link naar het volledige proefschrift op Kennispoort Verloskunde LET OP: U moet ingelogd zijn om de PDF’s van de proefschriften te kunnen downloaden. Wie oog heeft voor vormgeving en toegankelijkheid, zal concluderen dat dit nu al het mooiste proefschrift is van het jaar. Jelle Schaaf onderzocht etnische verschillen voor wat betreft de risico’s op vroeggeboorte. Hij presenteerde al eerder zijn bevindingen op het congres van Kennispoort Verloskunde. Schaaf concludeert dat tussen 2000 en 2007 een significante afname plaatsvond van zowel het risico op vroeggeboorte als het risico op perinatale sterfte. Donkere vrouwen van Afrikaanse afkomst hebben een hoger risico op vroeggeboorte dan blanke vrouwen. Ze hebben wel minder risico op neonatale complicaties. Vergeleken met Europese blanke vrouwen hebben de overige etnische groepen een verlaagd risico op neonatale complicaties na vroeggeboorte. Bij een identieke zwangerschapsduur lijken pasgeborenen van Afrikaanse, Zuid-Aziatische, mediterrane en Oost-Aziatische moeders beter bestand te zijn tegen de schadelijke impact van vroeggeboorte. Een eerdere vroeggeboorte vormt een van de belangrijkste risicofactoren voor een volgende vroeggeboorte.