In Oslo (Noorwegen) is onderzoek gedaan naar de risicoperceptie van zwangere vrouwen met betrekking tot 17 veelgebruikte medicaties en andere stoffen. Daarnaast is onderzocht welke bronnen van informatie zwangere vrouwen gebruikten.

Perception of risk regarding the use of medications and other exposures during pregnancy.
Nordeng H, Ystrøm E, Einarson A. European Journal for Clinical Pharmacology, oktober 2009 DOI 10.1007/s00228-009-0744-2
Directe link naar de samenvatting van het artikel in EJCP

In Oslo (Noorwegen) is onderzoek gedaan naar de risicoperceptie van zwangere vrouwen met betrekking tot 17 veelgebruikte medicaties en andere stoffen. Daarnaast is onderzocht welke bronnen van informatie zwangere vrouwen gebruikten. Op vier websites, aanbevolen door verloskundigen en gynaecologen, werden zwangeren gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Geïncludeerd werden vrouwen die nu zwanger waren, danwel bevallen waren in de afgelopen 5 jaar. De volgende middelen en stoffen werden ondermeer geëvalueerd: paracetamol, penicilline, antidepressiva, sedativa, refluxmedicatie, middelen tegen misselijkheid en angst, voedingsmiddelen, roken, alcohol, schoonmaakmiddelen en röntgenfoto’s. Voor medicijnen werden de gewone gebruikersnamen gebruikt. Geëxcludeerd werden ijzer- en vitaminesuppleties.

1.793 zwangeren vulden de vragenlijsten correct in, waarvan 87,5% het risico op congenitale afwijkingen goed inschatte (< 5%). 54 vrouwen (3,1%) dachten dat het risico > 10% bedroeg. Een hogere risicoperceptie hadden primiparae, oudere, hoger opgeleide vrouwen en vrouwen die ervoor kozen om geen medicatie te gebruiken in de zwangerschap. 83,9% van de vrouwen gebruikte wel medicatie in hun zwangerschap (paracetamol, penicilline en refluxmedicatie), terwijl 69,4% zei dat ze ervoor kozen niets te gaan gebruiken aan medicatie.

Informatie werd vooral verkregen bij de arts, bij de apotheek en door bijgevoegde productinformatie. Vrouwen overschatten de risico’s van medicijnen en andere blootstellingen in de zwangerschap. Het is daarom van belang voor de gezondheidszorg om evidence based informatie te gebruiken, de angst te reduceren en een veilige behandeling te bieden.