Kinderen die geboren worden door fertiliteitsbehandelingen bij de ouders hebben meer risico  op slechte perinatale uitkomsten. Het lijkt echter dat koppels die er langer dan een jaar over doen om spontaan zwanger te worden ook meer kans hebben op slechte perinatale uitkomsten. Deze studie onderzoekt prospectief de tijd tot zwangerschap en de perinatale uitkomsten. Tijd tot zwangerschap (TTP) werd bepaald door het optellen van de maanden dat er geprobeerd was zwanger te worden vóór deelname plus de tijd dat koppels in de studie zaten. Via internet vond in 2007-2011 onderzoek plaats onder koppels met een vaste relatie zonder fertiliteitsbehandelingen. Elke twee maanden werden vragenlijsten afgenomen tot er een zwangerschap optrad. Na 54 maanden zijn 3.521 koppels geëvalueerd.

Langere TTP’s (≥ 12 maanden) zijn significant geassocieerd met een laag geboortegewicht, een sectio, placenta problematiek, postpartum bloedingen. Langere TTP’s (≥ 12 maanden) zijn geassocieerd een sectio (RR 1.64; 1.27-2.12), placenta problematiek (RR 2.21;1.07-4056) en postpartum bloedingen (RR 1.58; 1.14-2.19). Er zijn geen associaties aangetoond met een ischaemische placenta, preeclampsie en vroeggeboorte, macrosomie en LGA.

Het lijkt van belang om paren die zwanger zijn te vragen naar de tijdsduur die het kostte om zwanger te worden. Zo is alertheid mogelijk op trends die opgemerkt zijn met een TTP > 3 maanden en minder goede geboorte-uitkomsten.