Geerts CC, Bots ML, van der Ent CK et al. Parental smoking and vascular damage in their 5-year-old children. Pediatrics 2012;29:45-54
Directe link naar de gratis full text versie van het artikel.

Dat roken tijdens de zwangerschap negatieve effecten heeft op de uitkomsten van de zwangerschap is al lang bekend. Het is ook bekend dat roken tijdens de zwangerschap een schadelijk effect heeft op de arteriawanden van pasgeborenen.

De auteurs onderzochten het langetermijneffect van roken tijdens de zwangerschap op de gezondheid van bloedvaten van jonge kinderen. Zij gebruikten de gegevens van de WHISTLER-studie, een prospectieve cohort-studie uitgevoerd in Leidsche Rijn. Het rookgedrag van ouders die een gezonde zwangerschap hadden en waarbij een gezond kind werd geboren, is met vragenlijsten op twee momenten gemeten. Daarnaast werd zowel de longfunctie als de kwaliteit van de vaten van de kinderen gemeten. De inclusie van de kinderen vond twee weken postpartum plaats (n= > 2.000) en op een leeftijd van vier weken werd een nulmeting uitgevoerd. Op vijfjarige leeftijd werden de kinderen opnieuw onderzocht (n= 264). In het onderzoek bleek slechts een kleine groep van vijftien ouderparen te roken tijdens de zwangerschap. De kinderen van niet-rokende ouders kregen significant vaker borstvoeding dan de kinderen van rokende ouders en waren significant lichter in gewicht bij de follow-up afspraak op vijfjarige leeftijd. De niet-rokende moeders waren significant lichter in gewicht en korter van lengte bij de follow-up afspraak. Voor de overige karakteristieken (waaronder sociaal-economische status) was er geen significant verschil tussen de twee groepen. Op vijfjarige leeftijd bleek er geen verschil in de kwaliteit van de vaten van kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap niet hadden gerookt, maar daarna weer begonnen waren. Bij de kinderen van moeders die zowel tijdens de zwangerschap rookten als daarna was de kwaliteit van de vaten significant slechter. Bovendien bleek dat hoe meer de moeders rookten hoe slechter de kwaliteit van de vaten was. Opvallend was dat als alleen de vaders rookten tijdens de zwangerschap, dit de vaatkwaliteit van hun kinderen niet beïnvloedde. Maar bij rokende moeders tijdens de zwangerschap had het roken van de vader wel een extra negatief effect op de vaatkwaliteit van de kinderen op vijfjarige leeftijd. Verloskundigen kunnen de uitkomsten van deze Nederlandse studie gebruiken om hun cliënten te wijzen op het lange termijn effect van roken in de zwangerschap.