De rol en behoeften van de zwangere en barende vrouw en haar sociale omgeving zijn in beweging. De huidige visie en organisatie van gezondheid, gezondheidszorg, de verloskundige zorg en de verloskundige beroepsuitoefening ondergaan een dynamische ontwikkeling. Proactief* gedrag draagt bij aan veranderingen in de gezondheidszorg.

De onderzoekers van deze studie vragen zich af wat kenmerkend is voor proactief gedrag van verloskundigen en hoe dit past binnen het verloskundig beroepsprofiel. Door een uitgebreide analyse van 15 studies, beantwoordden de onderzoekers deze vraag.

Thema’s die geassocieerd zijn met proactief gedrag zijn het beheersen van de verloskundige rol ‘innovator’, het zelfstandig ondernemerschap, persoonlijk aanpassingsvermogen en het zogenaamde ‘baanboetseren’; het aanpassen van een baan aan eigen ambities, competenties en talenten.

Factoren zoals een persoonlijke drang naar kennisverdieping en de innerlijke behoefte om te reflecteren over eigen kennis en kunde zijn voorwaardelijk voor proactief gedrag van de verloskundige. Het ervaren en hebben van autonomie is voor de verloskundige eveneens een voorwaarde om proactief gedrag te kunnen vertonen.

Effecten van proactief gedrag manifesteren zich in werkvoldoening, professionele ontwikkeling, leiderschap en proactieve verloskundigen fungeren vaak als kartrekkers in organisatorische veranderingen.

De auteurs concluderen dat proactief gedrag van verloskundigen helpt te anticiperen op de veranderingsprocessen in de zorg en hun eigen beroepsprofiel, zonder daarbij kwaliteit van zorg uit het oog te verliezen – deze kan juist door proactief gedrag efficiënter en effectiever worden.

*Proactief gedrag in deze studie is niet geassocieerd met proactive support of labour