Muthusamy AD, Leuthner S, Gaebler-Uhing C et al. Supplemental written information improves prenatal counseling: A randomized trial. Pediatrics 2012;129;e1269
Directe link naar de gratis full text versie

Deze Amerikaanse gerandomiseerde gecontroleerde studie onderzocht of de kennis van de zwangere over vroeggeboorte verbeterde als zij naast mondelinge counseling ook schriftelijke counseling kreeg. De onderzoekers includeerden in 2009 in twee regionale ziekenhuizen zestig zwangeren die een vroeggeboorte verwachtten tussen 23 en 34 weken. De controlegroep kreeg mondelinge counseling passend bij de zwangerschapsduur en de interventiegroep kreeg aanvullende schriftelijke counseling.

Beide groepen vulden een angstvragenlijst in, de State-Trait Anxiety Inventory, voor en na counseling. Na counseling vulden zij een kennisvragenlijst in, de Prematurity Knowledge Questionnaire met vragen over korte termijn problemen (onvolgroeide longen, intraventriculaire bloeding, retinopathie, voedingsproblemen, infecties, apnoe, en geelzucht), lange termijn problemen (chronische longziekten, respiratoire infecties na ontslag, visuele en gehoorbeperkingen, hersenschade, en leer- en gedragsproblemen), en over uitkomstkansen (op overleving, overleving zonder aanzienlijke morbiditeit, ernstige intraventriculaire bloeding, ernstige retinopathie en chronische longziekte).
De kennis van korte termijn problemen verschilde niet tussen beide groepen (82% versus 67%). De interventiegroep had significant meer kennis dan de controlegroep over lange termijn problemen (71% versus 45%) en over uitkomstkansen (48% versus 29%).
De angst nam significant af in de interventiegroep en bleef gelijk in de controlegroep.

De conclusie was dat schriftelijke counseling een goede aanvulling was op mondelinge counseling ter verbetering van kennis over lange termijn problemen en uitkomstkansen en ter vermindering van angst bij vrouwen die een vroeggeboorte verwachten.