Dit artikel kijkt naar meer dan alleen screening en preventieve diagnostiek bij zwangeren. Van de 28 onderzochte tuchtzaken gingen er maar twee over zwangerschapscontrole en in beide gevallen ging het niet om de verloskundige.

Drewes YM, Meesters JP, Gussekloo J, Middelkoop BJC en Hendriks AC
NTvG 2009, 153, A233
Directe link naar het artikel in het NTvG

Dit artikel kijkt naar meer dan alleen screening en preventieve diagnostiek bij zwangeren. Van de 28 onderzochte tuchtzaken gingen er maar twee over zwangerschapscontrole en in beide gevallen ging het niet om de verloskundige. Het doel van het artikel is namelijk om inzicht te krijgen in de tuchtrechtspraak over screening en preventieve diagnostiek en in de bijdrage van de tuchtrechter aan de professionele standaard. En dat is zeker belangrijk met het oog op toekomstige ontwikkelingen waarbij preventieve diagnostiek een steeds grotere rol gaat spelen in de verloskundige praktijk.

Uit de resultaten van dit descriptieve onderzoek blijkt dat er nu nog weinig tuchtrechtuitspraken zijn over screening en preventieve diagnostiek. De tuchtrechter past hierbij in beginsel dezelfde maatstaven toe als bij curatieve zorg. De tuchtrechter constateerde wel tekortkomingen in de informatievoorziening. En tot slot dienen hulpverleners deelnemers aan screeningen te vertellen dat een negatieve uitslag geen 100% zekerheid geeft dat ze de gescreende ziekte niet hebben.