Het RIVM heeft de effectiviteit geëvalueerd van prenatale screening op hiv, hepatitis B en syfilis ter voorkoming van moeder-opkindtransmissie.

Op de Coul E, van Weert J, Oomen P et al. Prenatale screening op hiv, hepatitis B en syfilis in Nederland effectief. Ned Tijdschr Geneeskd 2010;154:A2175
Directe link naar de samenvatting in NTvG

Het RIVM heeft de effectiviteit geëvalueerd van prenatale screening op hiv, hepatitis B en syfilis ter voorkoming van moeder-opkindtransmissie. Hiervoor zijn uitslagen van 2006-2008 van de prenatale screening vergeleken met gegevens van zwangeren en pasgeborenen uit andere gegevensbronnen. Ieder jaar worden ruim 185.000 zwangere vrouwen gescreend op deze infectieziekten. Deelname in Nederland is zeer hoog (99,8%) in vergelijking met andere EU-landen, mede door het opting-outprincipe. De hiv-test werd door 0,2% van de vrouwen geweigerd.

Het aantal kinderen dat jaarlijks met hiv wordt geboren daalde sterk van 5-10 per jaar vóór invoering van de screening in 2004 tot gemiddeld 1 per jaar na invoering van de screening. Bij 40% van de hiv-geïnfecteerde zwangeren werd de diagnose voor het eerst tijdens de zwangerschap gesteld. Volgens een schatting door de auteurs worden door de screening in Nederland jaarlijks 5-10 hiv-, 50-75 hepatitis B- en circa 10 syfilis infecties bij pasgeborenen voorkomen.

Het Nederlandse screeningsprogramma is dus effectief in het opsporen van zwangeren met hiv, hepatitis B of syfilis en in het voorkomen van overdracht van deze infecties naar het kind. Op basis van kosteneffectiviteitsanalyses in Nederland en andere Europese landen concluderen de auteurs dat de zwangerenscreening tevens kosteneffectief is.