Olsson A, Robertson E, Falk K et al. Assessing women's sexual life after childbirth: the role of the postnatal check. Midwifery 2011;27:195-202

Vrouwen hebben postpartum behoefte aan voorlichting en geruststelling over (herstel van) seksualiteit. Deze studie beschrijft hoe verloskundigen vrouwen bij de nacontrole counselen. 32 van de 140 uitgenodigde verloskundigen, uit Stockholm en omgeving, wilden meedoen aan focusgroepen. De gemiddelde leeftijd van deze verloskundigen was 49 (± 8) jaar. In de focusgroepen beschrijven verloskundigen hun werkwijze. Zij vertellen niet hoe zij het ervaren om een gevoelig onderwerp als seksualiteit aan de orde te stellen. Er zijn twee thema's gevonden. Ten eerste: inschatten of seksualiteit onderwerp van gesprek moet zijn. De verloskundige vormt zich een beeld van de vrouw. Gezonde vrouwen krijgen desgewenst korte algemene informatie. Bij vrouwen met een gecompliceerde partus is er vaak geen tijd en/of behoefte. Dan is er de groep vrouwen die problemen met hun partner ervaren en de groep allochtone vrouwen.

Verloskundigen vinden dat zij in veel gevallen te weinig tijd en kennis hebben om ‘op maat’ te begeleiden. Tweede thema: hoe pakken de verloskundigen het aan? Er is een taakgerichte benadering, waarbij de nacontrole als een gelegenheid wordt benut om seksualiteit te bespreken. Allochtone vrouwen worden ‘taakgericht’ benaderd. De subjectgerichte benadering wordt gebruikt als de verloskundige ervaart dat ze op één lijn zit met de cliënt en de begrippenwereld overeenkomt (‘I know what they are made of, my clients’). De benaderingen worden door elkaar gebruikt, hetgeen de kwaliteit van counseling en informed choice ten goede komt.

Directe link naar de samenvatting in Midwifery