Speciaal voor beginnende onderzoekers, lezers en beoordelaars van kwalitatief onderzoek  hebben Irene Korstjens (lectoraat Midwifery Science AVM) en Albine Moser (lectoraat Autonomie en Participatie Zuyd Hogeschool en de Vakgroep Huisartsgeneeskunde Maastricht University ) een serie van vier korte artikelen over kwalitatief onderzoek in de (eerstelijns)gezondheidszorg samengesteld.

Ieder artikel bevat een samenvatting met kernpunten en handige boxen met veelgebruikte begrippen en literatuur voor verder lezen. De serie is gratis te downloaden:

Moser A, Korstjens I. Series: Practical guidance to qualitative research. Part 1: Introduction. Eur J Gen Pract 2017; 23 (1): 271-273. Doi: 10.1080/13814788.2017.1375093

link: https://doi.org/10.1080/13814788.2017.1375093

Korstjens I, Moser A. Series: Practical guidance to qualitative research. Part 2: Context, research questions and designs. Eur J Gen Pract 2017; 23 (1): 274-279, Doi: 10.1080/13814788.2017.1375090

link: https://doi.org/10.1080/13814788.2017.1375090

Moser A, Korstjens I. Series: Practical guidance to qualitative research. Part 3: Sampling, data collection and analysis. Eur J Gen Pract 2018; 24 (1): 9-18. Doi.10.1080/13814788.2017.1375091

link: https://doi.org/10.1080/13814788.2017.1375091

Korstjens I, Moser A: Series: Practical guidance to qualitative research. Part 4: Trustworthiness and publishing, Eur J Gen Pract. 2018; 24 (1): 120-124. Doi: 10.1080/13814788.2017.1375092

link: https://doi.org/10.1080/13814788.2017.1375092

De serie is ontstaan door hun antwoorden op “frequently asked questions” afkomstig uit hun denktank kwalitatief onderzoek. De denktank kwalitatief onderzoek komt jaarlijks vijfmaal bijeen.  Junior onderzoekers en andere geïnteresseerden in kwalitatief onderzoek wisselen literatuur en ervaringen uit en reflecteren en discussiëren over methodologische thema’s.

Lectoraat Midwifery Science, Academie Verloskunde Maastricht – Zuyd

Het lectoraat Midwifery Science wil fysiologische zwangerschap en geboorte bevorderen met als doel een gezonde start van een nieuw leven voor kinderen en hun ouders. Wij doen dit door het vormgeven en uitvoeren van interdisciplinaire projecten en onderzoek in samenwerking met partners op het gebied van de geboortezorg zoals organisaties op het gebied van de geboortezorg, verloskundige zorgverleners, overige professionals en (aanstaande) ouders.

Het lectoraat bestaat uit: lector Marianne Nieuwenhuijze, professor Raymond de Vries, en onderzoekers Luc Budé, Franka Cadee, Darie Daemers, Tamar van Haaren, Marijke Hendrix, Irene Korstjens, Evelien van Limbeek, Astrid Merkx, Joyce Molenaar, Anneke Pouwels, Suzanne Thompson, Maaike Vogels en Bert Zeegers.