Da Costa Fenelon VM, Borata Viana M, Lopes Pessoa  Aguiar RA. Pregnancy in patients with sickle cell disease: maternal and perinatal outcomes. J Matern Fetal Neonatal Med. DOI:10.3109/14767058.2014.928855
Directe link naar de samenvatting van het artikel.

Sikkelcelziekte (SCZ) is een erfelijke aandoening met mogelijk ernstige complicaties voor zowel moeder als kind. De onderzoekers vergeleken de zwangerschapsuitkomsten van vrouwen met SCZ (n=60) en gezonde controles (n=192). De dataverzameling voor dit prospectieve onderzoek vond plaats in twee Braziliaanse ziekenhuizen tussen januari 2009 en augustus 2011.

Vergeleken met de controlegroep hebben vrouwen met SCZ vaker een preterme bevalling (OR: 4.96; 2.57- 9.59), sectio (OR: 5.00; 2.65-9.45), urineweginfectie (OR: 3.31; 1.63- 6.73), SGA-kind (OR: 2.66; 1.15- 6.17) en NICU-opname (OR: 4.89; 2.26-10.6). In de SCZ-groep waren twee gevallen van maternale sterfte, in de controlegroep geen. Binnen de groep van vrouwen met sikkelcelziekte hebben vrouwen met het homozygote genotype HbSS een hogere kans op alle hierboven genoemde zwangerschapsuitkomsten dan vrouwen met het heterozygote genotype HbSC. Prematuriteit bijvoorbeeld komt veertien keer vaker voor bij het genotype HbSS dan bij HbSC en de zwangerschapsduur is gemiddeld lager bij HbSS. Het doormaken van een sikkelcelcrisis tijdens de zwangerschap verhoogt signi cant de kans op een preterme bevalling. Sommige vrouwen met genotype HbSC maken tijdens hun zwangerschap voor het eerst een crisis door.

De onderzoekers bevelen aan om niet alleen vrouwen met HbSS, maar ook vrouwen met HbSC intensief specialistisch te volgen tijdens de zwangerschap. Dan kan men frequente controles uitvoeren van bijvoorbeeld de nierfunctie, infecties en foetale conditie en adequaat handelen bij een crisis met zuurstofgebrek van de moeder.