Jacquemyn Y, Martens E, Martens G. Pregnancy at late premenopausal age: Outcome of pregnancies at 45 years and older in Flanders, Belgium. J Obstet Gynaecol 2014;34:479-481. DOI: 10.3109/01443615.2014.911831
Directe link naar de samenvatting van het artikel

De laatste decennia krijgen vrouwen op steeds hogere leeftijd hun eerste kind. Daarom is het belangrijk zicht te hebben op welke complicaties in de zwangerschap vaker optreden naarmate de maternale leeftijd toeneemt. In een retrospectief cohortonderzoek werden data geanalyseerd van de jaren 2005-2010 uit een grote bestaande database van alle geboorten in Vlaanderen. De onderzoekers vergeleken uitkomsten van zwangerschappen van meer dan twintig weken zwangerschapsduur van vrouwen van 45 jaar en ouder (n=421) en die op 25- (n=22.586), 35- (n=15.206) of 40-jarige leeftijd (n=3.405). Gevonden verschillen zijn gecorrigeerd voor mogelijke confounders voor zover ze beschikbaar zijn in de database.

In de groep vrouwen van 45 jaar en ouder is het percentage extreme vroeggeboorte met 1,6% twee keer zo groot als bij de lagere leeftijden (0,6-0,7%). Het percentage vroeggeboorte onder de 37 of 35 weken neemt lineair toe bij een stijgende maternale leeftijd. Dit geldt ook voor het percentage kinderen met een laag geboortegewicht, van 6,7% bij 25-jarige leeftijd tot 16,4% bij de hoogste leeftijdsgroep. Er is een stijging zichtbaar tussen de leeftijd van 40 en die van 45 jaar en ouder in het voorkomen van intra-uteriene sterfte (van 4,9/1.000 naar 26/1.000)en perinatale sterfte (van 3,8/1.000 tot 9,5/1000).

Bij een toenemende maternale leeftijd verhoogt bovendien de kans op hypertensie en diabetes. Ook een primaire of secundaire sectio komen vaker voor bij een hogere leeftijd, mogelijk als gevolg van veronderstelde verhoogde risico’s in de perceptie van behandelaars of cliënten.

De onderzoekers adviseren om vrouwen met een kinderwens op latere leeftijd, in het bijzonder vrouwen vanaf 45 jaar, te waarschuwen voor hun verhoogde risico’s bij een zwangerschap.