Bovenstaand onderzoek in het AMC biedt nieuwe kansen voor het herstel van vruchtbaarheid na chemotherapie bij jonge kinderen. Voor jongens die een behandeling tegen jeugdkanker moeten ondergaan voordat zij geslachtsrijp zijn is er nu de mogelijkheid om testisweefsel weg te laten nemen en in te laten vriezen voor later gebruik.

Evenblij M.
AMC Magazine, december 2009, p. 8-10

Directe link naar het artikel in de bibliotheek van Kennispoort Verloskunde

Bovenstaand onderzoek in het AMC biedt nieuwe kansen voor het herstel van vruchtbaarheid na chemotherapie bij jonge kinderen. Voor jongens die een behandeling tegen jeugdkanker moeten ondergaan voordat zij geslachtsrijp zijn is er nu de mogelijkheid om testisweefsel weg te laten nemen en in te laten vriezen voor later gebruik. Het gaat in Nederland om ongeveer 100 jongens per jaar. Dit is van belang om in de toekomst deze jongens hun fertiliteit terug te geven. De stamcellen kunnen opgekweekt worden waarbij in 64 dagen een vermenigvuldiging met een factor 18.000 mogelijk is. Van belang is dat het genetisch materiaal stabiel is en er zich geen nieuwe kanker ontwikkelt na terugplaatsing in de bijbal.