De stelling in de afgelopen periode luidde: De verloskundige van de toekomst is academisch opgeleid.

De stelling in de afgelopen periode luidde: De verloskundige van de toekomst is academisch opgeleid.

Uit de reacties blijkt dat de meningen van verloskundigen over deze stelling behoorlijk verdeeld zijn: 48.1% is het eens met de stelling, en 46.8% oneens en ruim 5% heeft geen mening. We vroegen om een reactie aan Corine Verhoeven, klinisch verloskundige verbonden aan het Maxíma Medisch Centrum en verloskundig onderzoeker binnen het verloskundig consortium.

“Ik ben verbaasd over deze uitslag, en eerlijk gezegd ook teleurgesteld dat het belang van academisering door bijna de helft van onze eigen beroepsgroep niet gezien wordt.
Academisering is van het grootste belang voor het behoud van de verloskundige als zelfstandige medisch professional. We hebben behoefte aan verwetenschappelijking en alleen academisering kan dit bewerkstelligen. Als beroepsgroep moeten we laten zien waarom onze zorg meerwaarde heeft en moeten we ook onderzoeken waar de zorg beter kan. Als zelfstandige beroepsgroep behoren we ons eigen wetenschappelijk onderzoek te doen. Bovendien moeten we samenwerken met de andere beroepsgroep, de gynaecologen, in het opzetten en uitvoeren van (landelijke) onderzoeken in de Nederlandse verloskunde. Om goed in gesprek te kunnen gaan met de andere professionals is het wenselijk dat we op een gelijk niveau staan, een gelijke positie innemen en daar ook voor staan. Natuurlijk zijn de verloskundigen als HBO-ers op voldoende niveau, maar om een goede gesprekspartner te kunnen zijn voor de andere academisch opgeleiden in de verloskundige keten is academisering noodzakelijk! Daarom mijn pleidooi voor academisering van onze beroepsgroep. Het biedt de mogelijkheid om ons te profileren naar andere zorgverleners in de keten en naar onze cliënten. Maar het zal vooral een positieve bijdrage hebben op de optimalisering van de zorg voor zwangeren in Nederland.”

De nieuwe stelling luidt: De eigen bijdrage voor een poliklinische bevalling voor vrouwen met een laag risico op complicaties, zou moeten worden geschrapt. Lees de toelichting en breng uw stem uit op de homepage van www.kennispoort-verloskunde.nl.