Heller HM, van Straten A, de Groot CJM et al. The (cost) effectiveness of an online intervention for pregnant women with affective symptoms: protocol of a randomised controlled trial. BMC Pregnancy and Childbirth 2014; 14:273. DIO: 10.1186/1471-2393-14-273 Directe link naar de volledige gratis versie van het artikel Tijdens en na de zwangerschap zijn vrouwen gevoeliger voor stemmingsstoornissen (depressie en angst). Stemmingsstoornissen tijdens de zwangerschap verhogen de risico’s op prematuriteit, dysmaturiteit, en postpartum depressie. Onbehandelde stemmingsstoornissen en hun complicaties kunnen leiden tot aanzienlijke kosten. Volgens recente meta-analyses zijn antenatale interventies minder effectief dan postpartum interventies, waarschijnlijk door de hoge uitval van zwangere vrouwen. Zij ervaren belemmeringen in deelname aan bijeenkomsten buitenshuis. Dit speelt minder bij een internet zelfhulpinterventie die thuis en in eigen tijd te volgen is. Dergelijke interventies zijn al effectief bij stemmingsklachten in het algemeen. Daarom maakten de Nederlandse onderzoekers voor zwangere vrouwen een aangepast programma ‘MammaKits’ op basis van een bestaande internet zelfhulpinterventie voor stemmingsklachten. Gedurende zes weken krijgen deelnemers aan ‘MammaKits’ iedere week een internetles met psycho-educatie over zwangerschap en stemmingsstoornissen en training in probleemoplossende vaardigheden. Daarnaast geven in de behandeling getrainde coaches wekelijks via email feedback op ingeleverde opdrachten. De klinisch gerandomiseerde (kosten) effectiviteitsstudie vergelijkt een interventiegroep met een controlegroep van die vrouwen op een wachtlijst staan. De onderzoekers willen via advertenties op internet, kranten en bladen voor zwangeren in totaal 286 zwangere vrouwen werven met milde tot matig stemmingsklachten. De primaire uitkomstmaten zijn stemmingsklachten en zwangerschapsuitkomsten, de secundaire uitkomstmaten zijn kwaliteit van leven en economische kosten. De vrouwen vullen vragenlijsten in bij aanvang, tien weken later (na afloop van de interventie), vier weken voor de verwachte dag van de geboorte, en zes weken na de bevalling.