Zweedse onderzoekers van de Universiteit van Linköping hebben onderzocht hoe vrouwen reageren op een interventieprogramma om de gewichtstoename tijdens de zwangerschap te beperken.

Zweedse onderzoekers van de Universiteit van Linköping hebben onderzocht hoe vrouwen reageren op een interventieprogramma om de gewichtstoename tijdens de zwangerschap te beperken. In totaal 56 zwangeren participeerden in het programma, waarvan 41% het einddoel haalde van maximaal 6,9 kilo gewichtstoename. De interventie bestond ondermeer uit een wekelijks gesprek van 30 minuten en lessen aqua aerobics. Van de deelnemers was 70% zeer tevreden en 20% redelijk tevreden over het behaalde resultaat. 100% van de vrouwen zou deelname aan het programma adviseren aan vrienden.

Om de gewichtstoename te beperken veranderde 43% van de deelnemers structureel hun eetgedrag tijdens de zwangerschap en 51% hun gedrag voor lichamelijke beweging. Vier maanden na de bevalling volhardden vrijwel alle deelnemers in hun nieuwe gedrag. De groep wordt in totaal tot twee jaar na de bevalling gevolgd. De onderzoekers concluderen dat de zwangere vrouwen actief betrokken moeten worden bij het formuleren van eigen doelstellingen om bovenmatige gewichtstoename te voorkomen. Doorlopende mentale begeleiding is nodig om de individuele strategieën, valkuilen en risico’s te bespreken en terugkoppeling te geven met betrekking tot de voortgang. Het volledige artikel van Ing-Marie Cleasson et al. is te vinden in het juni-nummer van Midwifery (24: 163-167).