Ook in Canada, waar verloskunde nog een relatief nieuw ‘zelfstandig vak’ is, hebben laag-risico-zwangeren de keuze uit een geplande thuis- of ziekenhuisbevalling onder begeleiding van een verloskundige.

Outcomes associated with planned home and planned hospital births in low-risk women attended by midwives in Ontario, Canada 2003-2006: a retrospective cohort study.
Eileen K. Hutton et al. BIRTH, 36:3 September 2009
Directe link naar het artikel in Birth

Ook in Canada, waar verloskunde nog een relatief nieuw ‘zelfstandig vak’ is, hebben laag-risico-zwangeren de keuze uit een geplande thuis- of ziekenhuisbevalling onder begeleiding van een verloskundige.
In deze retrospectieve studie werden de geplande thuis- en ziekenhuisbevallingen op een aantal uitkomstmaten vergeleken: maternale en perinatale/neonatale mortaliteit en morbiditeit en intrapartum interventies. In de onderzochte periode begeleidden verloskundigen ruim 25.000 bevallingen, waarvan circa 18.000 gepland in het ziekenhuis en 7.000 gepland thuis.

De resultaten op de uitkomstmaten zijn goed voor beide groepen en er zijn ook nauwelijks verschillen tussen de groepen, behalve dat er bij de geplande thuisbevallingen minder interventies waren, zoals een keizersnede en ook minder ernstige maternale morbiditeit voorkwamen.
De auteurs concluderen dat verloskundigen goede zorg met goede uitkomsten kunnen bieden aan vrouwen die thuis of in het ziekenhuis bevallen. Voorwaarde is wel dat de verloskundige goed is geïntegreerd in het gezondheidszorgsysteem. Dat houdt in: goede toegang tot consultatie, spoedeisende hulp en overdracht van zorg.

Een leuke studie en een hart onder de riem voor alle Nederlandse verloskundigen, terwijl ze in Canada eigenlijk wel een beetje jaloers op ons zijn. Behalve deze positieve resultaten, vallen er nog wat zaken op bij deze studie.

  • Van de geplande thuisbevallers, beviel 78% ook inderdaad thuis;
     
  • Thuisbevallingen komen minder vaak voor bij primi’s en thuis­bevallingen bij eerste kinderen eindigen ook in Canada vaker in het ziekenhuis.