17% van de vrouwen is na drie jaar niet blij met het verloop van de bevalling. Maar onder vrouwen die thuis bevallen is het percentage dat ontevreden is lager: 4%. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek dat TNO Kwaliteit van Leven heeft uitgevoerd in samenwerking met de Mother and Infant Research Unit van de Universiteit van York en studenten van de Verloskunde Academie Amsterdam. 17% van de vrouwen is na drie jaar niet blij met het verloop van de bevalling. Maar onder vrouwen die thuis bevallen is het percentage dat ontevreden is lager: 4%.Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek dat TNO Kwaliteit van Leven heeft uitgevoerd in samenwerking met de Mother and Infant Research Unit van de Universiteit van York en studenten van de Verloskunde Academie Amsterdam. De onderzoekers zijn met name geïnteresseerd in de psychosociale uitkomsten van de bevalling op langere termijn zoals welbevinden, zelfbeeld en tevredenheid. Het onderzoek stond onder leiding van Marlies Rijnders, Karin van der Pal-de Bruin en Yvonne Schönbeck (allen TNO), Marianne Prins (VAA) en Helen Baston (Universiteit van York).

Uit de voorlopige resultaten blijkt dat bijna 17% van de 1300 vrouwen drie jaar na de bevalling niet blij is met hoe deze is verlopen. Bij vrouwen bevallen van een tweede of volgend kind is dit 11%, bij vrouwen bevallen van het eerste kind is dit zelfs 23%. Onder vrouwen die thuis bevallen zijn, geeft 4% aan negatief op de bevalling terug te kijken. Er zijn meerdere factoren die de kans op het negatief terugkijken op de bevalling vergroten. Dit zijn deels factoren die direct verband houden met het verloop van de baring zoals een vaginale kunstverlossing, verwezen zijn naar een ziekenhuis tijdens de bevalling, de plaats van de bevalling of angst tijdens de bevalling voor het leven van de baby of het eigen leven. Daarnaast blijken een gebrekkige keuzevrijheid in pijnbestrijding en slechte beoordeling van de zorgverlener het terugkijken op de baring negatief te kleuren. Allochtone vrouwen kijken niet negatiever terug op de bevalling dan autochtone vrouwen, maar hun aantal in dit onderzoek is beperkt.

De Nederlandse resultaten worden deze zomer nader geanalyseerd en vergeleken met de Engelse uitkomsten. Aangenomen wordt dat in de Nederlandse bevalcultuur een niet-spontane bevalling een groter negatief effect heeft op de tevredenheid en welbevinden op langere termijn dan in Engeland. Naar verwachting zal de rapportage na de zomer gereed zijn.